Zebranie OSP Gozd 04.02.17

 (link otworzy duże zdjęcie)

4 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe. Jest to drugie zebranie w trakcie kampanii sprawozdawczej w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobolice.
Zebranie otworzył Prezes OSP dh Łukasz Chołody, który na wstępie powitał wszystkich strażaków i zaproszonych gości w osobach:
- Pana - Krzysztofa Dziadula – Sekretarza Gminy Bobolice,
- Druha Jana Wójcika - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie,
- Pana Ireneusza Bednarczyka - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach,
- Pana Zygmunta Adamczyka – Dowódcę JRG Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
- Panią Annę Kustrzycką-Brodę - Sołtysa Sołectwa Gozd,
- Druha Łukasza Strzelca – Członka Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Bobolicach,
Po powitaniu odbyło się wręczenie odznak „STRAŻAK WZOROWY „ dla : Dh Łukasz Chołodego, Dh Dominika Rogozińskiego,
Wręczenia odznak dokonali: dh Ireneusz Bednarczyk i dh Witold Malczewski – Wiceprezes OSP Gozd.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe i plan działalności OSP na 2017r. Obecni na zebraniu jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania oraz zatwierdzili plan działalności i plan finansowy OSP na 2017r. W dyskusji głos zabrali : dh Jan Wójcik, Pan Krzysztof Dziadul, Pan Zygmunt Adamczyk, dh Ireneusz Bednarczyk, dh Łukasz Strzelec, dh Renata Tomczak, dh Witold Malczewski, Pani Anna Ustrzycka-Broda.
Frekwencja na zebraniu sprawozdawczym OSP wyniosła 73,68%.
Tekst i zdjęcia:
Jan Wójcik

Opublikowano: 06 lutego 2017 09:28

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 295

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.