„Remont drogi publicznej gminnej nr 146026Z prowadzącej od DW 171 do miejscowości Nowe Łozice”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu dzisiejszym, tj. 7 lutego br. w Ratuszu przedstawiciele Gminy Bobolice i PGL LP Nadleśnictwa Bobolice podpisali porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont drogi publicznej gminnej nr 146026Z prowadzącej od DW 171 do miejscowości Nowe Łozice”.

Na mocy tego porozumienia w tym roku wyremontowany zostanie odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 171 do m. Nowe Łozice i jest to odcinek ok. 1,3 km. Dzięki owocnej współpracy z tut. Nadleśnictwem wyremontujemy jedną z ważnych dróg publicznych w naszej gminie, z której korzystają zarówno nasi mieszkańcy jak i Nadleśnictwo.

Wartość inwestycji szacuje się na kwotę 236 800 zł. Początek prac projektowych już w marcu, a realizację inwestycji planuje się na kwiecień - maj 2017 r.

Magdalena Pachołek

Opublikowano: 07 lutego 2017 11:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 443

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.