Podczas konsultacji koncepcji przebudowy Rynku Miejskiego w Bobolicach

Podczas konsultacji koncepcji przebudowy Rynku Miejskiego w Bobolicach (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 15.03.2017 r. miało miejsce spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami dotyczące „Przebudowy Rynku Miejskiego w Bobolicach”. Było ono świetną okazją do zapoznania się z planowaną przebudową oraz czasem na wniesienie propozycji, zmian, uwag oraz wyrażenia swojej opinii do przedstawionej koncepcji.

Spotkanie, rozpoczęło się o godzinie  17.00 i trwało ponad dwie godziny. Konsultacje otworzyła Pani Burmistrz Mieczysława Brzoza witając zaproszonych gości oraz  podsumowując dotychczas dokonane przez Gminę działania, których efektem było wczorajsze spotkanie. Następnie w formie prezentacji panowie projektanci Jakub Kijewski oraz  Tomasz Wolanin przedstawili główne założenia wypracowanej wspólnie koncepcji naszego rynku.

Już w trakcie przedstawianej prezentacji obok wypowiedzi burmistrza Bobolic oraz projektantów usłyszeliśmy także wystąpienia mieszkańców, którzy poruszyli istotny wątek dotyczący ilości miejsc parkingowych oraz sposobu parkowania. Był to jeden z głównych wniosków mieszkańców, który spotkał się z ogólnym poparciem uczestników spotkania i wniesie w proponowanej koncepcji zmiany. W związku z tym już od dnia dzisiejszego projektanci pracują nad naniesieniem zmian w dokumentacji projektowej tak, aby pozyskać dodatkowe miejsca parkingowe, które przewidziane będą naprzeciw obecnie projektowanych.

Opracowana wspólnie i przede wszystkim z mieszkańcami dokumentacja odzwierciedli zdefiniowane podczas konsultacji, przeprowadzonych ankiet oraz wniosków mieszkańców, najważniejsze potrzeby w zakresie przebudowy i rozwoju Rynku Miejskiego w Bobolicach oraz pozwoli na wyczekiwane rozpoczęcie robot budowlanych, które zaplanowane są na początek roku 2018, a które potrwać mają do jego końca.

Krystian Cyrson


Pod galerią ze spotkania znajduję się protokół do wglądu.

Opublikowano: 16 marca 2017 11:42

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Załączniki:

Protokół ze spotkania z mieszkańcami [101.61 KB]

Wyświetleń: 397

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.