CZAS NA GŁOSOWANIE!!!

 (link otworzy duże zdjęcie)

8 maja br. rusza głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Głosowanie odbędzie się droga elektroniczną na stronie www.budzet.bobolice.pl i potrwa do 27 maja. Projekty, na które będą Państwo glosowali zostały umieszczone na listach alfabetycznie.

Prawo głosowanie posiadają wszyscy mieszkańcy Gminy Bobolice, którzy ukończyli, bądź ukończą 16 lat w roku głosowania, tj. w 2017 roku (urodzeni przed 1 stycznia 2002 roku).

Każdy głosujący może zagłosować TYLKO na  1 projekt w każdej z kategorii (max 1 głos w kategorii Miasto i max 1 głos w kategorii Wieś). Zaznaczenie więcej projektów powoduje, że głos będzie nie ważny.

Poniżej przedstawiamy projekty, na które będą mogli Państwo zagłosować:

 

KATEGORIA MIASTO:

1.      Tytuł: „Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bobolic i okolic”

Autor: Jarosław Bączkowski, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach ul. Warszawska 12A, 76-020 Bobolice

Koszt: 59.000,00 zł

Opis:  Zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach, który pomoże w szybkim reagowaniu podczas wszelkich działań ratowniczych. Specjalistyczny sprzęt znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na położenie naszej jednostki niejednokrotnie jako pierwsi przybywamy na miejsce różnych zdarzeń, gdzie konieczne jest niesienie profesjonalnej pomocy. Nasze motto: „Życie do dar wielki, ratujmy je na sposób wszelki”.

2.      Tytuł: „Naprawa ogrodzenia Stadionu Miejskiego i strzelnicy sportowej w Bobolicach ul. Mickiewicza 20”

Autor: Zofia Kęcel

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 20, 76-020 Bobolice dz. Nr 180 i 181 obręb 4 Bobolice

Koszt: 69 944,27

Opis: W zakres robót wchodzi:

 1. demontaż starego ogrodzenia,
 2. wykonanie ogrodzenia stadionu o wysokości 2,0 m o długości 360 mb.,
 3. wykonanie ogrodzenia strzelnicy sportowej i terenu przyległego siatką o wysokości 1,5 m                  o długości 344 mb.,
 4. zakup i montaż bramy wjazdowej oraz bramy dojazdowej do stawu retencyjnego,
 5. zakup i montaż trzech sztuk furtek wejściowych,
 6. członkowie klubu strzeleckiego i piłkarskiego deklarują wykonanie we własnym zakresie wszystkich robót ziemnych i rozbiórkowych.

 

KATEGORIA WIEŚ:

1.      Tytuł: „Doposażenie ścieżki przyrodniczo-wypoczynkowej i zwiększenie bezpieczeństwa dla osób z niej korzystających”

Autor: Hubert Napierała

Lokalizacja: Chociwle – Kolonia - droga gminna biegnąca od ul. Spacerowej w Bobolicach do wsi Chociwle

Koszt: 70.000,00 zł

Opis: Projekt dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na obecnej ścieżce przyrodniczo-wypoczynkowej poprzez zamontowanie dwóch dodatkowych lamp solarnych oraz poprawienia nawierzchni drogi
i pobocza, a także zamontowania dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna)

2.      Tytuł:  „Sołectwa w sieci 2”

Autor: Ireneusz Bednarczyk

Koszt: 69.950,00 zł

Lokalizacja:

 •  Krępa 9, działka nr 43/13,
 • Dargiń 32, działka 188 obr. 0083,
 • Bożniewice działka 378/5 obręb Dargiń istniejący plac zabaw,
 • Kurowo, działka nr 195, obręb Kurowo,
 • Ostrówek, działka  6/6, obręb Ostrówek,
 • Ujazd, działka 344/1, obręb Chmielno,
 • Łozice Cegielnia działka 154/5,obreb Łozice,
 • Ubiedrze, działka54/2 obręb Ubiedrze,
 • Kłanino 39, działka nr 235/3,239/1.

Opis: Projekt będzie polegał na doposażeniu istniejących terenów rekreacyjnych w urządzenia m.in. siłowni zewnętrznej, ławek parkowych, ławo stołów z zadaszeniem, oświetlenia oraz narzędzi do pielęgnacji zieleni niezbędnych dla potrzeb sołectw.

Przewiduje się następujące działania:

 1. Sołectwa Kurowo, Chmielno, Łozice Cegielnia, Krępa, Dargiń – miejsca rekreacji – siłownie  zewnętrzne,
 2. Sołectwa Dargiń, Kłanino, Ubiedrze – poprawa estetyki istniejącego placu zabaw                            w Bożniewicach poprzez wymianę ogrodzenia. Zakup zadaszonego ławo stołu, stołów biesiadnych oraz ławek na teren placu zabaw i boiska do piłki siatkowej w Kłaninie. Zakup ławek parkowych oraz ławo stołu z daszkiem do Ubiedrza.
 3. Sołectwo Łozice – Ostrówek – budowa elektrycznego lub solarnego oświetlenia drogowego.
 4. Sołectwo Chmielno, Ubiedrze, Krepa  - zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie montowany częściowo nieodpłatnie przez mieszkańców sołectw w ramach wzajemnej współpracy i integracji. Dzięki temu unikniemy kosztów montażu. Kulminacją przedsięwzięcia będzie organizacja spotkania o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy Bobolice. Zaangażowane w realizacje projektu sołectwa przygotują program artystyczno – rekreacyjny (np. występy, rozgrywki sportowe, gry i zabawy). Spotkanie zostanie zorganizowane we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Bobolicach.

Realizacja projektu będzie systematycznie dokumentowana w formie zdjęć, z których na koniec zostanie przygotowana prezentacja służąca promocji tzw. dobrych praktyk.

 

Opublikowano: 27 maja 2017 16:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 869

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.