Ćwiczenia taktyczno - bojowe w lasach Nadleśnictwa Bobolice-Leśnictwo Wrzosowiec

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 15.09.2017 Komenda Miejska PSP wraz z Nadleśnictwem Bobolice, jednostkami OSP z gminy Bobolice oraz gminą Bobolice przeprowadziła ćwiczenia taktyczne.  Scenariusz ćwiczenia był następujący:

Podczas  sprzątania  zrębu  po wycince  drzew przez pracowników Zakładu Usług Leśnych w Leśnictwie Wrzosowiec  dochodzi  do zaproszenia ognia przez pracowników.  Pracownicy  podejmują  próbą zagaszenia  rozprzestrzeniającego się  ognia jednocześnie informują leśniczego Leśnictwa Wrzosowiec, który  informuje Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice. Dyżurny z wieży obserwacyjnej obserwuje w oddali czarny dym unoszący się nad lasem. Powiadania  kierownictwo  Nadleśnictwa  Bobolice.

 W ćwiczeniach uczestniczyły 6 samochodów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Bobolice oraz 2  samoloty z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku  bazujące w Zegrzu Pomorskim zadysponowane przez  Nadleśnictwo Bobolice, który pomógł samochodom gaśniczym w działaniach zrzucając  wodę na palący sie las.

 Po ćwiczeniach odbyło się spotkania wszystkich ćwiczących i omówienie błędów. Poza tym funkcjonariusze z KM PSP Koszalin przeprowadzili szkolenie, które obejmowało zagadnienia dotyczące ćwiczeń oraz inne tematy m.in. sposoby pobierania wody z punktach czerpania w lasach, nawigacje w lasach za pomocą aplikacji mLas inżynier / mLas mini i działania taktyczne w przypadkach pożarów o dużym zapotrzebowaniu wodnym.

W ćwiczeniu uczestniczyli z ramienia Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie: mł.bryg. Igor Bieliński  - Starszy Specjalista ds. Szkoleniowych KM PSP, kpt. Krzysztof  Szczur – Kierownik sekcji ds. Koordynacji Ratownictwa, kpt.Bartosz Góral – Z-ca Dowódcy JRG Nr 2 KM PSP w Koszalinie, Nadleśnictwo Bobolice reprezentowali: Pan Artur Tomczak – inż.  nadzoru Nadleśnictwa Bobolice, Pan Marek Stasik – Strażnik Straży Leśnej Nadleśnictwa Bobolice, Pan Marek  Surus  -   Leśniczy Leśnictwa  Wrzosowiec, Pan Krzysztof Dyk – Leśniczy  Szkółki  Leśnej,  Gminę  Bobolice  reprezentowali: Komendant  Miejsko – Gminny OSP – dh Jan Wójcik, Prezes  Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP  dh – Ireneusz  Bednarczyk, Kierującym   działaniami  ratowniczymi  w czasie  ćwiczenia był dh. Mariusz Walaszczyk – Naczelnik OSP Kłanino.

Organizatorzy dziękują KM PSP w Koszalinie oraz Nadleśnictwu Bobolice za pomoc w przygotowaniu ćwiczenia.

 

Tekst i zdjęcia :                                                                                                                                                           Jan Wójcik

Opublikowano: 19 września 2017 08:25

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 307

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.