Akcja „Sprzątanie świata”- pomyślnie zakończona

 (link otworzy duże zdjęcie)

15 września br., dzieci z przedszkola w Bobolicach, zaopatrzone  w worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki, już po raz kolejny uczestniczyły w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa podczas sprzątania oraz właściwemu segregowaniu śmieci. Celem „Sprzątania świata ” było rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Coroczna akcja miała również na celu pokazanie najmłodszym boboliczanom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

Estera Dadan

Opublikowano: 25 września 2017 08:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 162

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.