Pomoc materialna 2017/2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2017 r, natomiast    w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Wnioski wydawane będą przez pracowników socjalnych oraz w pokoju nr 1 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach od dnia 01.09.2017 r.

Poniesione wydatki rozlicza się na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z katalogiem:

1)udział w korepetycjach

2)kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.)

3)koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.

4)koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”

5)inne zajęcia szkolne i pozaszkolne

6)ubezpieczenie

7)podręczniki (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, itp.)

8) artykuły szkolne  (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole)

9)obuwie sportowe (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)

10)strój sportowy (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)

11) strój galowy- inny niż roboczy i sportowy

12) mundurek szkolny

13)okulary korekcyjne

14) biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka biurowa, organizer na biurko

15) zakup komputera w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej, pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych                             do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp.) oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe)

16) pomoc dydaktyczna( pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca)

17) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz  słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych;

- zakwaterowania i wyżywienie(internat, bursa, stancja)

- czesne na naukę w szkole

- dojazdy do szkoły

Zapraszamy do składania wniosków

MGOPS w Bobolicach

Opublikowano: 15 września 2017 07:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 486

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.