Pomoc żywnościowa

 (link otworzy duże zdjęcie)
Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej i Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2017 udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Podczas trwania Programu, osoby najbardziej potrzebujące będą zgłaszały się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych przez okres trwania Podprogramu 2017, tj. od sierpnia 2017 do maja 2018 r.
W przypadku skierowania do Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej paczki żywnościowe należy odbierać w naszej parafialnej Caritas (salka przy ul. Kościelnej 1), w każdy poniedziałek od godz. 10.00 – 12.00 ze skierowaniem z MGOPS.
W przypadku skierowania do Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie należy zgłosić się do Biura przy ul. Grunwaldzkiej 20: za pierwszym razem ze skierowaniem z MGOPS, za każdym kolejnym razem z kartą ewidencji wydania artykułów. Biuro czynne jest w godzinach 8.30 – 13.30. Po uzyskaniu wpisu do karty ewidencji należy przejść do magazynu żywnościowego celem pobrania paczki żywnościowej. Wydawanie paczek dla gminy Bobolice odbywa się w środy w godzinach od 9.00 – 14.00. We wrześniu paczki dla maksymalnie 10 osób z Gminy Bobolice będą wydawane w dniu 27.09.2017 r.
Udział w programie możliwy jest tylko w jednej organizacji.


MGOPS Bobolice

Opublikowano: 25 września 2017 08:55

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 345

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.