Zarejestruj swój zbiornik

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1920 ze zmianami), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do prowadzonej przez gminę ewidencji. Zgłoszenia (na druku)
z informacją w jaki sposób pozbywają się Państwo nieczystości ciekłych wraz z danymi technicznymi zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. m.in. technologia wykonania, pojemność, częstotliwość opróżniania należy składać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, Ratuszowa 1 pokój nr 17,(II piętro) w terminie do 28 kwietnia 2017 r.. Druk zgłoszenia można otrzymać pod wyżej wskazanym adresem jak również pobrać
ze strony internetowej
www.bobolice.pl. Kontakt telefoniczny 94 345 84 23.

 

Krystian Cyrson

Opublikowano: 31 marca 2017 10:09

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Zgłoszenie zbiornika lub POŚ [13.44 KB]

Wyświetleń: 567

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.