Odbiór odpadów wielkogabarytowych

odbiór odpadów wielkogabarytowych (link otworzy duże zdjęcie)

 Ogłoszenie

 odbiór odpadów wielkogabarytowych

i innych problematycznych

w ramach funkcjonowania mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

odbędzie się od godz. 700 w dniu:

11 marca 2017 roku (sobota)

z terenu całego miasta i gminy Bobolice.


Odbierane będą:

  1. meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, kanapy, sofy, krzesła, pralki, lodówki, kuchenki, telewizory);
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. komputery, radioodbiorniki, żelazka, kalkulatory, telefony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym żarówki, świetlówki, termometry, przełączniki itp.);
  3. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory;
  4. zużyte kartridże i tonery, taśmy;
  5. odpady rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek;
  6. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, pojemniki  po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne);
  7. tekstylia i odzież, zużyte opony, metal, opakowania wielomateriałowe.

 

 Powyższe odpady można również oddać nieodpłatnie do stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK zlokalizowanego na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki.

Stacjonarny PSZOK czynny jest:

środa: 1030 ÷ 1630

sobota: 800 ÷ 1400

 tel. 502 - 744 - 188

Opublikowano: 11 marca 2017 08:00

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 478

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.