"Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego"

Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomo (link otworzy duże zdjęcie)

Firma „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest realizatorem projektu pn.: "Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego". Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób poszukujących pracę i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, biernych zawodowo. W ramach projektu zostanie objęta wsparciem grupa 150 uczestników w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich. Projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników obejmujące:
- przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
- poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia/kursy dla 75 osób - stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 PLN netto/uczestnika,
- 3-miesięczne staże dla 90 osób - stypendium dla uczestników stażu w wysokości
1 850,00 PLN netto/miesięcznie,
- zatrudnienie co najmniej 60 osób w okresie do 3 m-cy po zakończeniu projektu,
- pokrycie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,
- zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń/kursów,
- opieka dla dziecka do lat 7 podczas spotkań w Biurze Projektu.

Z poważaniem
Kierownik Projektu
Julia Sokalska

 

BIURO PROJEKTU 75-637 KOSZALIN UL. ORZECHOWA 9 TEL. 572-722-334
www.workservice.pl; e-mail: julia.sokalska@ipsdotacje

Opublikowano: 20 marca 2017 07:37

Kategoria: Ogłoszenia

Zdjęcia:

Wyświetleń: 438

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.