POSZUKIWANIA „AKTYWNEJ KOBIETY WIEJSKIEJ GMINY BOBOLICE”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy gminy Bobolice,

uprzejmie informujemy, że corocznie podczas Dożynek Gminnych

Burmistrz Bobolic nadaje tytuł

dla

„AKTYWNEJ KOBIETY WIEJSKIEJ GMINY BOBOLICE”.

Do nagrody nominowane mogą być wyłącznie mieszkanki Gminy Bobolice a nominacje mogą być składane przez Sołtysów, Rady Sołeckie, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Warunkiem dopuszczenia zgłoszenia jest poprawnie wypełniony i złożony w tut. Urzędzie formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania poniżej.

Każda osoba może zgłosić dowolną ilość kandydatek.

Wręczenie tytułu odbędzie się podczas tegorocznych Dożynek Gminnych

w dniu 9 września 2017 r.

Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są do 20 sierpnia 2017 r.

 

Kobiety zgłoszone do tytułu „Aktywna Kobieta Wiejska Gminy Bobolice” powinny spełniać minimum dwa poniższe kryteria:

v  Kobieta, która od kilku lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym środowiska wiejskiego;

v  Kobieta, która od kilku lat podejmuje działania mające na celu pomoc i wsparcie społeczeństwa lokalnego i lokalnych rolników;

v  Kobieta, która zdobyła zaufanie środowiska lokalnego i wprowadza innowacyjne rozwiązania w jego obrębie;

v  Kobieta, która zauważa i realizuje potrzeby lokalnej społeczności i zachęca społeczność do działania;

v  Kobieta, której działania służą poprawie jakości życia społeczności wiejskiej;

v  Kobieta, która jest wzorem godnym naśladowania, łamie stereotypy, walczy o prawa m.in. osób niepełnosprawnych i kobiet.

 

 

 

 

 

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 14:41

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

KARTA ZGŁOSZENIOWA „AKTYWNEJ KOBIETY WIEJSKIEJ GMINY BOBOLICE” [34.5 KB]

Wyświetleń: 411

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.