Tabela odnośnie poradnictwa specjalistycznego w Gminie Bobolice

 (link otworzy duże zdjęcie)

Terminy przyjęć specjalistów - poradnictwo specjalistyczne – SIERPIEŃ 2017 r.

 

Prawnik

 

Centrum Wspierania Rodziny

Prawnik

 

Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens”

Psycholog

 

Punkt Przeciwdziałania Przemocy ,,Sens”

Psycholog

 

Środowiskowy Dom Samopomocy ”Odnowa”

 

Logopeda

 

Centrum Wspierania

Rodziny –

Urząd Miejski pokój NR 3

1

2

3

4

5

Igor Pomorski

Igor Pomorski

Elżbieta Cybul

Małgorzata Rusiak

Ludmiła Sobów

 

I – IV  Czwartek

9.30 – 12.30

 

 

 

 

 

- Klienci MGOPS 

 

 

 

I -  Wtorek miesiąca

  9.00 – 13.00

SIERPIEŃ

01.08.2017 r.

 

- Ofiary i sprawcy przemocy domowej ·z miasta i gminy Bobolice

 

- Klienci MGOPS : posiadające decyzję rodzinne oraz korzystające z pomocy społecznej

 

 - Osoby niekorzystające z pomocy społecznej.

kontakt z pracownikiem socjalnym

 

 

przerwa wakacyjna

 II

Czwartek

przerwa urlopowa

 

 

         I – IV Piątek

 

 

 

przerwa wakacyjna

 

Klienci MGOPS

Ofiary i sprawcy przemocy domowej  z miasta i gminy Bobolice oraz dla Klientów MGOPS

 

Klienci MGOPS - ofiary  i sprawcy przemocy domowej z miasta i gminy Bobolice.

- uczestniczący terapii
w ŚDS;

 

 

Klienci MGOPS

-skierowanie   z MGOPS 

(bez wywiadu)

Ofiary i sprawcy przemocy domowej  z miasta i gminy  Bobolice – bez skierowania *:

- dla klientów OPS :  posiadających  aktualną  decyzję uprawniającą                                do pobierania zasiłku rodzinnego lub ze świadczeń pomocy społecznej (osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej powinny  posiadać skierowanie od pracownika socjalnego z MGOPS – bez wywiadu), aktualne decyzje należy okazać podczas wizyty u prawnika.,

 

- dla klientów nie korzystających z pomocy społecznej

 

* osoba, która będzie chciała skorzystać z porady prawnej powinna złożyć wymagane oświadczenie .

Ofiary i sprawcy przemocy domowej  z terenu Gminy Bobolice

- bez skierowania,

- indywidualne wizyty w Punkcie,

Klienci MGOPS

- umówienie klienta ze

specjalistą następuje poprzez kontakt   telefoniczny,

-wymagane  wydanie skierowania,

 

- wywiad

 środowiskowy

 i aktualna  decyzja

administracyjna

- usługi odpłatne

  /bezpłatne

 

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 08:41

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 249

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.