Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

zawiadamia, że na dzień 31 sierpnia 2017 roku na godzinę 1000 zwołał XXVIII

sesję Rady Miejskiej w Bobolicach.

Sesja odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bobolicach.   

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.06.2017 r.

3. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.

4. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach za
I półrocze 2017 roku.                                                                         

5. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok;

2) określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej oraz przekształconego w szkołę podstawową zespołu szkół w Gminie Bobolice. 

3) zmiany przebiegu ul. Jagoszewskiego w Bobolicach;

4) zmiany nazw ulic w Bobolicach;

5) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;

6) zmiany Uchwały Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu „Bobolicka Karta Dużej Rodziny”;

7) zmiany Uchwały Nr XXVIII/268/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice.

6. Trybuna sołecka.

7. Trybuna obywatelska.

8. Zapytania, interpelacje i postulaty radnych.

9. Zakończenie obrad.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

     Marek Golas

Opublikowano: 24 sierpnia 2017 11:15

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 159

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.