Punkt wydawania sprzętu medycznego w Bobolicach

 (link otworzy duże zdjęcie)
Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy w czerwcu br. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej a Gminą Bobolice i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Jednym z elementów tej współpracy jest uruchomienie w Bobolicach Punktu wydawania sprzętu medycznego. Mieści się on pomieszczeniach dawnej Świetlicy Środowiskowej „Tafla” przy ul. Kościelnej 1.
W Punkcie wydawania sprzętu medycznego można wypożyczyć łóżko medyczne. W momencie, gdy zaistnieje potrzeba wypożyczenia łóżka medycznego należy dokonać płatności, które mogą być dokonywane w gotówce w siedzibie Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przy ul. Domina 8 w Koszalinie lub na rachunek bankowy PKO BP S.A. nr 75 1020 2791 0000 7602 0138 7604, w tytule przelewu podając miesiąc, za który dokonywana jest opłata z dopiskiem "opłata za łóżko rehabilitacyjne + imię i nazwisko osoby, na którą jest zawarta umowa".
Osoba wypożyczająca zgłasza się do Punktu wydawania sprzętu medycznego przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach (dawna Świetlica Środowiskowa „Tafla”) wraz z potwierdzeniem dokonania płatności na konto Caritas, po ustaleniu z osobą odpowiedzialną terminu wydania łóżka. W tym celu należy kontaktować się telefonicznie z Panią Haliną Michalak pod nr tel. 94 31-87-031. W przypadku nieobecności pracownika prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym. Następnie zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy i na jego podstawie wydane łóżko. Protokół przekazywany jest do Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie, na podstawie którego jest sporządzana umowa pomiędzy wypożyczającym a Caritas. Informujemy, iż odbiór i zwrot łóżka następuje we własnym zakresie.
Koszt wypożyczenia łóżka wynosi: 50,00 zł za jeden miesiąc użytkowania plus opłata wstępna jednorazowa 200,00 zł. Z opłaty tej zostaną pokryte koszty konserwacji urządzenia oraz ewentualne naprawy wynikające z normalnego zużycia. Wstępna opłata jednorazowa jest bezzwrotna.

MGOPS Bobolice

Opublikowano: 13 września 2017 08:42

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 250

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.