Nowe nazwy ulic w Bobolicach

Wyniki ankiet odnośnie nowych nazw ulic (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z opracowanym harmonogramem dotyczącym przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazw ulic w Bobolicach, z dniem 31 marca zakończono konsultacje w tej sprawie.

Zmiany te dotyczą ulic: Świerczewskiego, Sawickiej i W. Wasilewskiej. Konsultacje polegały
na wypełnieniu ankiety zawierającej propozycje nowych nazw ulic Świerczewskiego i Sawickiej
 (ul. W. Wasilewskiej jest ulicą niezamieszkałą, stąd nie została objęta konsultacjami i zmieni nazwę na ul. Podgórną).

W wyniku analizy ankiet dotychczasowa ul. Świerczewskiego będzie miała nazwę
ul. Mieszka I. Natomiast nowa nazwa dla ul. Sawickiej to ul. Spokojna.  W przypadku zmiany nazwy
ul. Świerczewskiego niespełna 55% mieszkańców wzięła udział w konsultacjach (dokładnie 54,23%).
Na 142 rozdane ankiety wypełnionych zostało 77.  Natomiast mieszkańcy ul. Sawickiej poważniej potraktowali tę sprawę i frekwencja w konsultacjach wyniosła aż 89,65%.  Na 29 rozdanych ankiet wypełnionych zostało 26.

Wyniki przedstawiono na wykresach nr 1 i 2.


Opublikowano: 05 kwietnia 2017 13:00

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Zdjęcia:

Wyświetleń: 975

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.