Instalacja fotoradaru w Przydargini

 (link otworzy duże zdjęcie)

Drodzy Mieszkańcy,

w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, a także użytkowników drogi, mając na uwadze skargi oraz własne obserwacje w zakresie znacznego przekraczania prędkości na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Przydargiń, uprzejmie informuję iż Gmina Bobolice podjęła działania w sprawie ponownego zainstalowania urządzenia rejestrującego w maszcie należącym do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD).

Jeszcze na początku marca br. wysłaliśmy nasz wniosek w przedmiotowej sprawie do GITD. Następnie w związku z brakiem otrzymania odpowiedzi, wystosowaliśmy ponaglenie, zgodnie z KPA. W końcu po czterech miesiącach tj. 10 lipca br. otrzymaliśmy odpowiedź. Z pisma wynika, iż GITD nie jest w stanie zainstalować urządzenia rejestrującego we wskazanym miejscu, ponieważ w obecnej chwili nie posiada urządzenia, które mógłby zainstalować w tym maszcie. Inspektorat informuje nas jednocześnie, że dane uzyskane z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w chwili obecnej nie wskazują konieczności podjęcia działań związanych z instalacją urządzenia w Przydargini, z czym absolutnie nie mogę się zgodzić.

Na dzień dzisiejszy nie ma więc zgody GITD na uruchomienie radaru w maszcie. Jednak to co jest pozytywne, to chociaż to, że maszt w Przydargini został przez GITD wpisany do wykazu wniosków o instalację radaru.

Jednocześnie przez GITD przygotowywana jest dokumentacja dotycząca nowego projektu – „Zwiększenie skuteczności i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym” współfinansowanego ze środków EFFR, w ramach którego instalowane mają być nowe urządzenia rejestrujące. Dlatego jak nas zapewnił GITD wnioski będą weryfikowane ponownie po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu.

Zapewniamy jednak Państwa, że dołożymy wszelkich starań, nie poddamy się i będziemy przypominać o wadze naszego problemu.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Bobolic
Mieczysława Brzoza

Opublikowano: 12 lipca 2017 14:46

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Wyświetleń: 822

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.