Zmiany nazw ulic.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Bobolicach przedstawione zostały Radzie projekty uchwał dotyczące m.in. zmiany nazw ulic w Bobolicach. Kolejne zmiany dotyczą ulic: Tomeckiego, Jagoszewskiego, Kowalskiego, Górskiego i Jedności Narodowej.
W wyniku rozmów z mieszkańcami ulic Tomeckiego, Jagoszewskiego, Kowalskiego, Górskiego oraz po przeprowadzeniu konsultacji w formie ankiety ulice zmienią swoje nazwy. Dotychczasowa ul. Tomeckiego zmieni nazwę na ul. Tuwima, ul. Kowalskiego zmieni nazwę na ulicę Sportową a ul. Jagoszewskiego będzie nosić nazwę ul. Osiedlowa. W przypadku ul. Jedności Narodowej zmienione zostało tylko uzasadnienie w celu zachowania tej nazwy. Tak samo postąpiono z nazwą ul. Górskiego. Mamy nadzieję, że zmiana uzasadnienia pozwoli na zachowanie dotychczasowych nazw tych ulic. Jeśli Wojewoda zakwestionuje takie rozwiązanie w październiku będą czekać naszych mieszkańców kolejne zmiany.   

Magdalena Pachołek

Opublikowano: 01 września 2017 11:54

Kategoria: Ważne dla Boboliczan

Wyświetleń: 202

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.