Sport: Koszykówka

Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin wraz z Gminą Bobolice zaprasza na Gryf Basket Cup 2017

13 maja 2017 od: 11:00 do 17:00
Głowckiego 7 b - c, Bobolice, koszaliński, zachodniopomorskie
Hala CESiR

Rozgrywki odbędą się w cyklu rozgrywkowym Gryf Basket Cup 2017 rozgrywki są prowadzone w następujących
kategoriach:
– OPEN – mają w nim prawo gry zawodnicy pełnoletni mężczyźni
– WOMEN OPEN – mają w nim prawo gry zawodnicy pełnoletni kobiety
– JUNIOR (U 18) – mają w nim prawo gry zawodnicy poniżej 18 lat za zgodą pisemną
rodziców [do pobrania tutaj].
– WOMEN JUNIOR (U 18) – mają w nim prawo gry zawodniczki poniżej 18 lat za zgodą
pisemną rodziców [do pobrania tutaj].
– INTEGRACJA – mają w nim prawo gry zawodnicy/czki na wózkach inwalidzkich, jeżeli nie
mają ukończonych 18 lat za zgodą pisemną rodziców [do pobrania tutaj].
2. Jeżeli w określonej kategorii zgłosi się do gry mniej niż 5 zespołów wtedy kategoria ta jest
łączona z inną np.: OPEN z WOMAN OPEN lub JUNIOR. Kategoria INTEGRACJA nie może być
łączona z innymi.
3. Uczestnicy turnieju muszą mieć minimum 13 lat, ukończone najpóźniej w dniu turnieju.
4. W turnieju może wziąć udział każdy zawodnik bez względu na narodowość.
5. Komisarz może na wniosek innych grup wiekowych zorganizować rozgrywki w innych
kategoriach lub utworzyć kategorię towarzyszącą tj. bez klasyfikacji generalnej. (regulamin do pobrania w aktualnościach na stronie www.bobolice.pl)

 

Projekt pt. „Organizacja turnieju koszykówki 3 na 3 w ramach cyklu Gryf Basket Cup 2017 w Bobolicach” współfinansowany jest z budżetu Gminy Bobolice i realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.