Wyróżnienia dla miasta i gminy Bobolice:

 

"Lider Rozwoju Regionalnego 2015" dla Gminy Bobolice

przyznany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, za pozytywne zmiany w otoczeniu, obrane i realizowane dotychczas kierunki działań na rzecz rozwoju gminy, a w szczególności dobro lokalnego społeczeństwa.

Ta prestiżowa nagroda podnosi wiarygodność Gminy Bobolice, jako przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom. Eksponuje też potencjał bobolickiego samorządu.

Statuetka Lider Rozwoju Regionalnego [700x466]

 

 "Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2008"

Wyróżnienie Europejska Gmina

Gazeta Prawna wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów po raz trzeci przygotowała Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto. Gmina Bobolice zdobyła wyróżnienie w rankingu dla województwa zachodniopomorskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 16 września 2009 r. w Poznaniu. Gmina Bobolice była jedną z dziesięciu wyróżnionych gmin województwa zachodniopomorskiego.

Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2008 r. wskazuje, które miejsca w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i obejmują umowy podpisane do końca 2007 roku (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty transportowe, które trudno było przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.

 

 "Samorząd równych szans 2009"

Miasto i Gmina Bobolice otrzymała tytuł "Samorządu równych szans 2009" w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego za projekty podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. Nagroda przyznawana jest za najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem inicjatywy było wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na rzecz osób niepełnosprawnych tak, by umożliwić jak najszersze włączenie tej grupy osób we wszystkie dziedziny życia.

Dyplom Samorząd Równych szans

Tytuł ten to nagroda za działania bobolickiego samorządu na rzecz niepełnosprawnych w naszej gminie.

 Podziękowanie za dotychczasową wpółpracę od Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Koszalinie


Konkurs "3P"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach realizowanego projektu systemowego "Partnerstwo publiczno - prywatne (PPP)" już trzykrotnie zorganizowała konkurs pn. "3P". Celem konkursu jest popularyzacja formuły PPP oraz wykształcenia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego dobrych praktyk w zakresie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami PPP.

Gmina Bobolice wykorzystując formułę partnerstwa publiczno - prywatnego dąży do wypracowania sprawnego i efektywnego sposobu realizacji inwestycji przy wykorzystaniu zasobów gminy. Mając między innymi na celu promocję naszych przedsięwzięć, Czynnie wzięliśmy udział w dwóch edycjach konkursu.

W pierwszej edycji konkursu "3P" Gmina Bobolice otrzymała wyróżnienie za projekt pn. "Hotel wraz z częścią komercyjną w formule partnerstwa publiczno - prywatnego" w postaci wyróznienia

Dyplom Wyróżnienie w Konkursie 3P

Konkurs "3P"

Zachęceni zdobytym wyróżnieniem w I edycji Konkursu "3P" oraz nagrodą, którą jest uzyskanie darmowego, kompleksowego wsparcia doradczego: prawnego, ekonomicznego i technicznego, Gmina Bobolice zgłosiła swój projekt pn. "Budowa Domu Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na terenie Gminy Bobolice" do II edycji Konkursu "3P".Zaowocowało to uzyskaniem jednej z głównych nagród w postaci kompleksowego wsparcia doradczego oraz wyróżnienia w postaci udziału przedstawicieli laureatów Konkursu 3P w wizycie studyjnej w krajach Unii Europejskiej, gdzie formuła partnerstwa publiczno - prywatnego jest często wykorzystywana do realizacji zadań publicznych . W ramach uzyskanej nagrody usługi doradcze świadczy konsorcjum w skład, którego wchodzi firma Investment Support oraz Kancelaria Radców Prawnych Trusiewicz/Siwko z siedzibą w Warszawie. Wsparcie doradcze pozwoli Gminie Bobolice na zminimalizowanie kosztów przygotowania przedsięwzięcia do realizacji i zapewni właściwy kierunek działań. 

Dyplom za przedsięwzięcie Dom Późnej Starości
Dyplom za przedsięwzięcie Dom Późnej Starości

  

Statuetka Laureat Konkursu 3P

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.