Przegląd zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych:

 

1.Kościół rzymsko-katolicki pw. Jana Chrzciciela w Chmielnie - neogotycki, zbudowany od podstaw w 1925 r. z głazów narzutowych i pustaków cementowych naśladujących ciosy kamieniem. Zbudowany na planie prostokąta z prostokątnym prezbiterium i zakrystią oraz kwadratową wieżą z prostokątnymi kruchtami po bokach, wnętrze jednonawowe. Budowla unikatowa w skali regionu z uwagi na rodzaj materiału użytego do budowy murów.

 

2.Kościół rzymsko-katolicki p.w. M.B Częstochowskiej w Głodowej - Jest przykładem świątyni przebudowywanej od czasu średniowiecza. W XVII w. gotycka świątynia z XV w. została rozbudowana o barokową część wschodnią, pełniącą dziś funkcję prezbiterium, z kryptą grobową. W XIX w. rozebrano średniowieczną nawę i na jej miejsce postawiono w 1870 r. nową z nieregularnych kamieni granitowych w stylu neoromańskim. Kościół o zachowanej bryle i detalu architektonicznym stanowi przykład łączenia różnych epok stylowych i jako element kulturowego krajobrazu jest świadectwem ciągłości lokalnej historii. W latach 1945-79 należał do gminy prawosławnej. Użytkowany. Nr rej. 1264 z dn. 31.12.1998 r. OW PSOZ/5340/23/98.

 

3.Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Goździe - neogotycki, zbudowany w II połowie XIX wieku na miejscu starej budowli średniowiecznej nieregularnych gazów narzutowych i cegły na planie wydłużonego prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, prostokątną zakrystią i kwadratową wieżą. Wnętrze jednonawowe. Architektura obiektu typowa dla XIX- wiecznego nurtu neostylów w budownictwie sakralnym Pomorza.

 

4. Kościół filialny pw św. Piotra i Pawła Apostołów w Świelinie. Kościół w Świelinie został zbudowany ok. 1500 roku, wieża trójkondygnacyjna z pierwszej połowy XVI w. W 1840 roku został rozbudowany - przedłużona została nawa w kierunku wschodnim i dobudowane po bokach dwie kruchty. Kubatura kościoła wynosi 1100 m3 , powierzchnia użytkowa 260 m2 . Jest orientowany, późnogotycki, murowany z cegły i głazów narzutowych, jednonawowy na rzucie prostokąta, oszarpowany, z prezbiterium wyodrębnionym zamkniętym trójbocznie. W 1979 r. prezbiterium zostało oddzielone od nawy ścianą i zamienione na zakrystię i salkę katechetyczną. Od strony zachodniej trójkondygnacyjna wieża o rzucie kwadratu o charakterze obronnym, zwieńczona dachem, kryta blachą. Drzwi i okna ostrołukowe, strop drewniany. Dach dwuspadowy nad prezbiterium wielopołaciowy, kryty dachówką. Obecnie prowadzony jest remont generalny kościoła.

 

5. Kościół rzymsko-katolicki p.w. Bożego Ciała w Kurowie - neogotycki, zbudowany z kamieni graniowych, obrobionych bloków i cegły. Na planie prostokąta z pięciobocznym prezbiterium, kwadratowa zakrystią i wieżą, do której przylegają trójboczne klatki schodowe, wnętrze jednonawowe. Obiekt należy do grupy wczesno- neogotyckich świątyń budowanych od połowy do końca XIX w. na terenie powiatu koszalińskiego. Wpisany do rejestru zabytków: Nr rej. A-179 z dn. 30.09.2004 r. L.dz. DZ-4200/32/O/02/2004

 

6. Kościół Rzymsko-Katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP w Bobolicach Istniejący obecnie kościół został zbudowany w latach 1865 - 1886 na miejscu wcześniejszej świątyni. Budowla ta jest wykonana w stylu neogotyckim. Kościół usytuowany jest w północno - zachodniej części miasta, na zachód od położonego centralnie rynku. Prezbiterium zwrócone ma w kierunku zachodnim. Po stronie południowo - zachodniej kościoła w niewielkiej odległości znajdują się dwa budynki ustawione u podnóża skarpy kościelnej, które mieszczą plebanię i kaplicę greko - katolicką. Kościół założony na planie wydłużonego prostokąta z pięciobocznie zakończonym prezbiterium, przy elewacji zachodniej i kwadratową w rzucie wieżą na osi elewacji wschodniej. Do południowej elewacji prezbiterium przylega prostokątna zakrystia, do bocznych ścian wieży przylegają trójboczne klatki schodowe. Na osiach pierwszego od zachodu przęsła korpusu usytuowane są niewielkie, prostokątne kruchty poprzedzone schodami. Wnętrze trzynawowe z niewielkimi aneksami przy ścianie wschodniej - wieżowej.Kościół zbudowany jest z cegły czerwonej, na fundamencie z głazów granitowych.

 

7. Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętej Trójcy w Krępie - Zbudowany w II połowie XIX wieku jako kaplica grobowa rodu von Versen. W 1977 roku wyremontowana i zaadoptowana na kościół. Zbudowany w stylu neogotyckim z cegły. Dwupoziomowy na placu prostokąta z prostokątnym aneksem (prezbiterium). Wnętrze nawy jednoprzestrzenne, krypty natomiast trzynawowe, bezwieżowy. Położony w parku z II połowy XIX wieku na dawnym cmentarzu z I połowy XIX wieku

 

8. Kościół parafialny pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Kłaninie

Kościół w Kłaninie istniał już w okresie średniowiecza, co potwierdza protokół wizytacji z 1563, 1567 i 1575 roku związanych z sekularyzacją majątków kościelnych w okresie reformacji. Jego forma, ani lokalizacja nie są znane. Obecny kościół został wzniesiony w konstrukcji szkieletowej w XVIII wieku. Kościół W odpowiedzi Kłaninie podlegał synodowi w Bobolicach, a podlegała mu wieś Karsina i Grzybnica. W końcu XIX ewentualnie na początku XX wieku kościół został przebudowany i zyskał charakter świątyni neogotyckiej. Przedłużono mu nawę w kierunku wschodnim, wzmocniono fundamenty, przebudowano fasadę. Dobudowano też dwa aneksy boczne. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta przez kościół katolicki i poświęcona w 29 VI 1947 roku. Początkowo był kościołem filialnym parafii p.w.Wniebowzięcia NMP w Bobolicach. Od 1970 do 1977 roku podlegał parafii w Wyszewie z siedzibą w Kłaninie. W 1977 roku dekretem biskupim utworzono w Kłaninie samodzielny wikariat, a 6 stycznia 1979 roku erygowano parafię. Kościół parafialny w Kłaninie usytuowany jest na naturalnym wzniesieniu z osią podłużną zorientowaną w kierunku wschód - zachód. Od zachodu do nawy przylega kwadratowa wieża, od północy i południa do nawy przylegają dwie, symetrycznie usytuowane, jednokondygnacyjne przybudówki. Rzut przyziemia oparty jest na rzucie prostokąta o wymiarach 21,60 x 7,20 m. Fundamenty z kamienia i cegły ceramicznej pełnej, łączone zaprawą. Ściany nadziemia odwodowe, ryglowe z wypełnionymi cegłą ceramiczną, pełną, grubość wypełnienia cegły. Elementy drewniane ścian poczernione, wypełnienie kwater od strony zewnętrznej otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi na biało. W ścianach nawy okna krosnowe ostrołuczne, wielokwaterowe. Jest to budynek sakralny, jednokondygnacyjny. Wejście główne usytuowane przy szczycie zachodnim prowadzi pod antresolą chóru do jednonawowego wnętrza, z którego odchodzą dwa pomieszczenia boczne. W pomieszczeniu lewym (północnym) znajduje się zakrystia, pomieszczenie prawe (południowe) pełni rolę kruchty bocznej z wejściem od południa. Całą szerokość kościoła zajmuje antresola chóru dostawiona do ściany szczytowej zachodniej. Antresola wsparta jest na ścianach podłużnych i wsparta jest na szczęściu, skromnie profilowanych słupach, z których cztery, ustawione w czworobok, są jednocześnie elementami nośnymi wieży. Balustrada chóru płycinowa. Na antresole i poddasze prowadzą drewniane schody policzkowe. Strop nawy belkowy nagi z podłogą drewnianą ułożoną na belkach stropowych z fazowanymi krawędziami. Belki stropowe pełnią jednocześnie rolę ściągów krokwiowych wiązarów dachowych. Pokrycie dachu wykonane dachówką ceramiczną .Zabytkowy wystrój kościoła stanowią:organy z drewna monochromonowanego z początku XX wieku wykonane w stylu neogotyckim o wym. 270x190x210 cm chrzcielnica wykonana z czerwonego granitu w stylu romańskim na przełomie XII i XIII wieku o wymiarach wysokość 60 cm, szerokość 75 i 66 cm

 

9. Kościół rzymsko - katolicki p.w. Jana Chrzciciela w Drzewianach. Zbudowany na miejscu starej budowli średniowiecznej ok. 1800 r. Zbudowany z kamienia, szachulec - rygle wypełnione cegłą, przęsło zachodnie i wieża zbudowana z cegły. Kościół zbudowany na planie prostokąta bez prezbiterium i zakrystii z kwadratową wieżą wbudowaną częściowo w przęsło. Wnętrze jednoprzestrzenne.Najcenniejsze elementy: zwieńczenie wieży z wietrznikiem - zwieńczenie wieży składa się z żelaznego owalu, krzyża i wietrznika w kształcie chorągiewki. Owal stanowi podstawę wysmukłego krzyża łacińskiego o ramionach zakończonych wielobocznymi grotami. Do długiego, pionowego ramienia krzyża przymocowany jest zawiasami ruchomy wietrznik. Ma o­n formę dekoracyjnej, ruchomej chorągiewki, przypominającej prostokąt o rozwidlonych i ozdobnie zawiniętych końcach - trzech z lewej i czterech z prawej strony. W polu chorągiewki ażurowy monogram: C A.v.L i poniżej w dwóch rzędach daty: 1818 i 1903. Czas powstania 1903 r, wymiary 70x40 - ławy ustawione we wnętrzu nawy kościoła, w dwóch rzędach po prawej i po lewej stronie, siedzisko ławy w postaci długiej deski, bez podziałów, policzki wysokie, pełne, wąskie u góry i ukośnie ścięte, o krawędzi tylnej łagodnie wybrzuszonej i frontalnej profilowanej trzema łukowatymi liniami. Czas powstania - ok. 1920 roku, wymiary 100x 280/ 130 x 35, ilość 24 szt. (zdjęcie zał. nr 13) Organy z drewna monochromonowanego z początku XX wieku wykonane w stylu neogotyckiego o wym. 270x190x210 cm

 

10. Kaplica grobowa rodu von Kleist w Cybulinie - kaplica zbudowana w 1662 roku jako kaplica grobowa rodu von Kleist. Budowla w stylu barokowym, jako budulec użyto kamienie polne i granitowe. Szachulec, rygle wypełnione cegłą. Zbudowana na planie regularnego ośmioboku, o długości jednego boku 3,6m; wnętrze jednoprzestrzenne z niewielką kryptą. Kaplica nie jest użytkowana, ruina. Budowla należy do nielicznych zachowanych obiektów z tego okresu. Nr rej. 385 z dn. 14.04.1964

 

11. Kaplica grobowa rodziny von Holtz w Wojęcinie - zbudowana na przełomie XIX-XX w. jako kaplica grobowa rodu von Holtz z głazów narzutowych nieregularnych i cegły. Zbudowana na planie prostokąta, nawa o wymiarze 8,7x4,3 m pokrywa się ze środkową nawą krypty o wymiarze 8,7x12m; wnętrze nawy jednoprzestrzenne, krypty są trzynawowe, bezwieżowa. Nieużytkowana, ruina. Położona na dawnym cmentarzu rodowym z przełomu XIX-Xwieku

 

 

Szlakiem Bobolickich Pomników:

 

1. Panteon Pamięci II wojny światowej Jest zespołem epitafijno - nagrobkowym usytuowanym na cmentarzu komunalnym, zbudowany z myślą o uczczeniu pamięci wszystkich poległych i cierpiących wskutek działań wojennych w imię wzajemnego pojednania i przebaczenia. Wykute w piaskowcu napisy upamiętniają tych, którzy byli więzieni i ginęli w oflagach i stalagach: Grossborn, Arnswalde, Luft-4, Gross Tychow, Woldenberg Stargard, Hammerstein. Mają tu swoją kwaterę żołnierze Armii Krajowej z batalionów "Odra" i "Gryf", którzy w czasie wojny walczyli na Pomorzu. Są tablice poświęcone Sybirakom, nauczycielom Pomorza i Kaszub, księżom i siostrom zakonnym, Łemkom. Autorem tego dzieła jest rzeźbiarz Zygmunt Wujek.

 

2.Bobolicki Krzyż Pamięci - Dla upamiętnienia ofiar, staraniem Towarzystwa Ekologiczno - Kulturalnego, w 50 rocznicę zakończenia II wojny światowej na obrzeżach Bobolic został wzniesiony Monumentalny Krzyż. Po wsze czasy upamiętnia wielkie wojenne i powojenne przesiedlenia ludności, cierpienie pokolenia naszych ojców i dziadów, którzy wbrew własnej woli zostali po wojnie wyrwani ze swych ojczystych stron. Pomnik został wzniesiony w 1995 roku, projekt plastyczny wykonał artysta plastyk ? Jan Wagin.

 

3.Obelisk w hołdzie ofiarom pracy niewolniczej - Obelisk został postawiony w hołdzie ofiarom pracy niewolniczej w Kurowie i okolicach w latach 1939 - 45 oraz przesiedlonym ze swych ojczyzn. Była to inicjatywa Koła Historyków ze Szkoły Podstawowej w Kurowie i Towarzystwa Ekologiczno - Kulturalnego. Pomnik powstał dzięki wsparciu władz gminnych oraz sponsorów. Uroczystego odsłonięcia w dniu 12 listopada dokonała Pani Wera Załaszczyk, która mieszka w Kurowie od 1947 r.

 

4.Pomnik Belgijskich Jeńców Wojennych - Pomnik metalowy, z kamienną tablicą i tekstem w dwóch językach: polskim i flamandzkim. Projektantem pomnika jest Bronisław Malinowski. Odsłonięto go 10 maja 2000 r. w 60 rocznicę napaści Niemiec na Belgię. Upamiętniono pobyt jeńców belgijskich w Starem Bornem w latach 1940 - 45. Pomnik wykonała w Contemie w Bobolicach.

 

5.Obelisk Den Toten Bublizern - Obelisk poświęcony jest zmarłym Niemcom, mieszkającym w Bobolicach. Obelisk został odsłonięty w 1990

 

6.Grodzisko Słowiańskie w Bobolicach - Grodzisko pochodzące z pierwszych wieków nasze ery. Jego wielkość świadczy o tym, że w okresie średniowiecza odgrywało ważną rolę obronną i osadniczą w tym regionie Pomorza. Grodzisko z wklęsłym majdanem, fosą, zewnętrznym i wewnętrznym wałem. Na obiekcie występuje warstwa kulturowa i materiał archeologiczny z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza. Obiekt położony na południowo - zachodnim skraju miasta, bezpośrednio na zachód od nieużytkowanego żydowskiego cmentarza. Adaptowany współcześnie do celów rekreacyjnych, co spowodowało częściową jego deformację. Dziś znajduje się tu park miejski i stadion sportowy. Pozostały ruiny. Położone w u wylotu ul A. Mickiewicza w parku miejskim. Wpisany do rejestru: Nr rej. 658 z dn. 03.12.1968 r.

 

Zabytki w gminie

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.