www.ngo.bobolice.plWnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach


Tytuł projektu: "Bobolicka sieć współpracy - wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w Gminie Bobolice"


Okres realizacji: od 2012-07-01 do 2013-09-30


Kwota dofinansowania: 39600 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset zł),

1) I transza w wysokości 24350 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt zł) w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

2) II transza w wysokości 15250 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł).
     

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.