NIŻEJ DO POBRANIA DRUKI OFERTY I SPRAWOZDANIA

  Rozporządzenie z 24.10.2018 r. w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania - obowiązuje od 01.03.2019 r.,

 

    Nowy wzór_oferty-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1
 Nowy wzór oferty po 01.03.2019 r.

Korekta oferty   KOREKTA_oferty-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1

  Nowy wzór umowy o realizację zadania publicznego po 01.03.2019 r. Nowy wzór umowy o realizację zadania publicznego po 01.03.2019 r. 

 

 

  Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego 2019

 


Nowy wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego po 01.03.2019 r.

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego 2017   Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego 2017

Wzór umowy o realizację zadania publicznego 2017   Wzór umowy o realizację zadania publicznego 2017

Korekta oferty realizacji zadania publicznego 2017   Korekta oferty_realizacji_zadania_publicznego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.