Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

  Projekt programu współpracy z NGO na 2020 Projekt programu współpracy z NGO na 2020  

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm).

 

Czas trwania konsultacji: od 13 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

 • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
 • do siedziby Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,
  76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

  ZARZĄDZENIE Nr 129/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” ZARZĄDZENIE Nr  129/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 13 listopada 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

  Formularz uwag do programu współpracy Formularz uwag do programu współpracy

------------------------------------------------------------------------------

 

  Uchała Nr I/19/18_Program_wpspółpracy_z_NGO_2019 - UCHWAŁA Nr I/19/18 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”   Program_wspolpracy_z_NGO_2019


Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994).

Czas trwania konsultacji: od 13 listopada 2018 r. do 21 listopada 2018 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

 • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
 • do siedziby Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,
  76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

  ZARZĄDZENIE 111_o_konsultacjach_Programu_2019 - 13.11.2018 - Zarządzenie Nr 111 2018 z 13.11.2018 dotyczący konsultacji projektu programu współpracy na 2019 r.

  PROJEKT_Program_współpracy_z_NGO_2018 - Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

  Formularz uwag do projektu - Formularz uwag do projektu programu.

 

Konsultacje projektu programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875).

Czas trwania konsultacji: od 9 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

 • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
 • do siedziby Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1,
  76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr XXI/180/16 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

 

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

 

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt programu na 2017 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 14 listopada 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

 • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
 • do siedziby Urzędu Miesjkiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446).

 UCHWAŁA Nr XI/98/15 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”


Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.