Harmonogram polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Ponowa w sezonie łowieckim 2020/2021

  Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Wataha w sezonie 2020/2021

  Informacja koła łowieckiego Żuraw o polowaniach zbiorowych w obwodach łowieckich 66 i 68 w dniach 10 i 11 listopada 2020 r.

  Harmonogram polowań komercyjnych - zbiorowych w kole łowieckim "WILK" w sezonie łowieckim 2020-2021

  Zarząd koła łowieckiego "Ponowa" informuje o terminie polowania zbiorowego w dniach 24-25.10.2020 r.

  Organizacja polowań zbiorowych w sezone łowieckim 2020/2021 koła łowieckiego "Oręż"

  Zarząd koła łowieckiego "Ponowa" w Bobolicach informuje o polowaniu zbiorowym na ptactwo od 15.08.2020 do 21.12.2020

  Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Żuraw w koszalinie 2020/2021

  Zarząd koła łowieckiego Ponowa w Bobolicach zawiadamia o poloawniach zbiorowych na ptactwo łowne od 15.08.20 do 21.12.20 obwody 89 i 91 w każdą sobotę i niedzielę podanego okresu

  Zarząd koła łowieckiego "Ponowa" w Szczecinku, informuje o terminie polowania zbiorowego na kaczki w dniu 15.08.2020

  Zarząd koła łowieckiego PONOWA w Bobolicach informuje, że organizuje dodatkowe polowania zbiorowe w ramach działań mających na celu ograniczenie liczebności populacji dzików ze względu na zagrożenie ASF

  Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 67 WATAHA w Warszawie w styczniu 2020 r. w obwodach 107, 61, 64

  Informacja Koła Łowieckiego PONOWA w Szczecinku o polowaniu zbiorowym w obwodzie 90 Nadleśnictwo Szczecinek w terminie 04-05.01.2020 r.

  Informacja koła łowieckiego ORĘŻ w Koszalinie o polowaniu zbiorowym w dniach 18 i 24.01.2020 r. w obwodzie nr 65 celu redukcji populacji dzika, przeciwdziałaniu ASF oraz realizacji rocznego planu łowieckiego

  Informacja koła łowieckiego WILK w Koszalinie o polowaniach zbiorowych w dniach 4-26.01.2020 r. w obwodach łowieckich 87,93,94 w związku z przeciwdziałeniem ASF

  Informacja Koła Łowieckiego PONOWA w Szczecinku o polowaniu zbiorowym na kaczki w obwodzie 90 Nadleśnictwo Szczecinek_17 sierpień 2019 r.

  Informacja Koła Łowieckiego PONOWA w Bobolicach o polowaniach zbiorowych na ptactwo łowne w obwodach 89 i 91_od 15.08.2019 r. do 21.12.2019 r.

  Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 67 WATAHA w sezonie 2019/2020

  Kalendarz polowań zbiorowych komercyjnych w Kole Łowieckim WILK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2019-2020

  Kalendarz polowań zbiorowych w Kole Łowieckim WILK w Koszalinie w sezonie łowieckim 2019-2020 - organizowanych dla członków Koła

  Informacja Koła Łowieckiego ŻURAW w Koszalinie o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 66 i 68 w roku łowieckim 2019/2020

  Harmonogram polowań zbiorowych Koła Łowieckiego PONOWA w Bobolicach w sezonie łowieckim 2019/2020

  Informacja Koła Łowieckiego PONOWA w Szczecinku o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 90 Nadleśnictwo Szczecinek

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.