Zgodnie z art. 379 ust. 2 Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Straż Miejska w Bobolicach jest upoważniona do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta i gminy Bobolice, w szczególności dotyczy to palenia śmieci w piecach za co grozi mandat karny do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu.


Upoważnienia:

Upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego

Upoważnienia

Upoważnienie do kontroli ruchu drogowego

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.