OBOWIĄZEK ZNAKOWANIA ŚWIŃ ORAZ ICH REJESTRACJI W ARiMR

W związku z realnym zagrożeniem realizacji zapisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) w części dotyczącej identyfikacji świń, które wchodzą w życie z dniem 18 listopada 2016 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie informuje, iż:

  1. Świnie oznakowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za oznakowane;

  2. Posiadacze świń nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, które są starsze niż 30 dni, znakują te świnie przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym siedziby stada w której się urodziły i zgłaszają fakt oznakowania świni kierownikom biura powiatowego ARiMR, w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt;

  3. Do posiadaczy świń, którzy nie oznakowali świń w określonym terminie, albo oznakowali je, lecz nie zgłosili tego faktu kierownikowi biura powiatowego ARiMR albo zgłosili ten fakt z naruszeniem określonego terminu 7 dni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1172 z późniejszymi zmianami), dotyczące kar.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.