Ogłoszenie

od dnia

11 lutego 2015 roku

zmianie ulegają

godziny otwarcia

stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Obecne godziny otwarcia PSZOK-u to:

środa: 10.30 - 16.30

sobota: 8.00 - 14.00

tel. 728 497 478


Jednocześnie przypominamy, iż stacjonarny Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie przyległym do nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Boboliczki. W PSZOK-u przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, kanapy, sofy, krzesła, pralki, lodówki, kuchenki, telewizory);

2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. komputery, radioodbiorniki, żelazka, kalkulatory, telefony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym żarówki, świetlówki, termometry, przełączniki itp.);

3. przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory;

4. zużyte kartridże i tonery, taśmy;

5. odpady rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów i rozbiórek;

6. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne);

7. tekstylia i odzież, zużyte opony, metal, opakowania wielomateriałowe.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.