Doposażenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Bobolicach.

W grudniu 2014 r. przy terenie rekreacyjnym w Bobolicach (ul. Dworcowa) zostały zamontowane przez firmę Educarium urządzenia zabawowe dla najmłodszych. Siłownia wraz z placem zabaw została doposażona w huśtawkę bocianie gniazdo (kilku osobowa), huśtawka(bujak) podwójna, ścianka wspinaczkowa oraz zestaw do balansowania dla najmłodszych. Na powyższą inwestycję Gmina Bobolice pozyskała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 41 551,86 zł brutto. Dostawę oraz montaż wykonała firma Educarium z Bydgoszczy. Wszystko dzięki realizacji projektu pt. "Dziecięcy raj - doposażenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Bobolicach".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów.

Całkowita wartość realizacji projektu: 41.551,86 zł

Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł

Jak już można było zauważyć elementy te jak również pozostałe cieszą się dużym zainteresowaniem przez młodszych i starszych mieszkańców naszej Gminy.


 Budowa i doposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie parku "Na skarpie" w Bobolicach.

Na przełomie maja i czerwca do użytku zostały oddane nowe place zabaw w miejscowościach Ostrówek, Cybulino, Ujazd, boisko rekreacyjno sportowe w Świelinie, zagospodarowany został teren w Parku "Na skarpie" w Bobolicach. W wyżej wskazane place zabaw zagospodarowano w m.in. huśtawki, bujaki, zestawy wielofunkcyjne typu Zamek, piaskownice, kosze do gry w koszykówkę, bramki do gry w piłkę, słupki wraz z wyposażeniem do gry w piłkę siatkową, stół do ping ? ponga, kosze na śmieci. Wyremontowane zostało boisko w m. Świelino poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wyposażone w kosze do gry w koszykówkę oraz w słupki w piłkę siatkową.

W Bobolicach natomiast wyremontowana została nawierzchnia spacerowa część ścieżek w Parku na "Skarpie". Teren ten został zagospodarowany w ławki, nasadzenia ozdobne. Prace wykonała firma Józef Kozłowski z Tychowa k. Sławna.

Przy udziale Pani Burmistrz Mieczysławy Brzozy w większości miejscowości zostały zorganizowane imprezy z okazji otwarcia placów zabaw oraz rozpoczęcia wakacji. Dzieci otrzymały w prezencie niezbędny sprzęt do gry w m.in. siatkówkę, ping ? ponga badmintona, Puchary burmistrza za wygraną w konkursach.


15 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zamiejscowy w Koszalinie, nastąpiło uroczyste podpisanie 2 umów o przyznaniu pomocy dla Gminy Bobolice w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013. 

Umowy ze strony gminy podpisane zostały przez Panią Mieczysławę Brzozę - Burmistrza Bobolic oraz Panią Beatę Sempołowicz - Skarbnika Gminy, natomiast reprezentantem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego był Pan Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek.

Podpisane umowy dotyczą m.in. realizacji w 2014 r. następującego zadania: "Rekreacja międzypokoleniowa na terenie Gminy Bobolice - zagospodarowanie placów zabaw, boisk sportowych i parku", którego zakres rzeczowy obejmuje wyposażenie placów zabaw w Ujeździe, Ostrówku i Cybulinie, boiska w Świelinie oraz zagospodarowanie w małą architekturę Parku Miejskiego "Na Skarpie" w Bobolicach.

 

Wartość całkowita brutto: 167.619,95 zł

Dofinansowanie 80% kosztów kwalifikowanych: 109.021,00 zł

Wkład własny: 58.598,95 zł

 

Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku naszych pociech to jeden z ważnych priorytetów w hierarchii potrzeb naszej Gminy. Z roku na rok sukcesywnie na terenie naszej gminy powstaje nowa gminna infrastruktura rekreacyjna, sportowa i kulturalna, zapewniająca aktywną formę spędzania czasu wolnego wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

bobolice39546jpg [300x43]

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.