Strefa Aktywności Gospodarczej w Bobolicach

Burmistrz Bobolic, Mieczysława Brzoza, mając na względzie ciągłą potrzebę aktywizacji gospodarczej Gminy Bobolice, podjęła inicjatywę utworzenia na terenie miasta Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG). Uchwała NR XIV/132/2016 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Bobolice Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach daje gminie zielone światło do dalszych działań w tym zakresie. Gmina chce w ten sposób podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy i regionu oraz stworzyć warunki dla rozwoju firm z sektora MŚP i powstawania nowych miejsc pracy.

Na obszar SAG w Bobolicach składa się 25, 3256 ha gruntów przemysłowej części miasta, stanowiących zarówno własność gminy jak i osób fizycznych i prawnych. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice jest to teren przeznaczony pod przemysł, bazy, składy, rzemiosło i usługi produkcyjne. Znacząca część terenów objęta jest patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aktualnie trwają działania mające na celu objęcie ich statusem Słupskiej SSE.

Gmina ubiega się również o dofinansowanie kompleksowego przygotowania terenów SAG, co umożliwi wyposażenie terenów inwestycyjnych w media, budowę dróg dojazdowych, chodniki i oświetlenie. Ponadto Gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta obejmującej ten teren.

W listopadzie 2015r. Gmina Bobolice została uhonorowana tytułem Lidera Rozwoju Regionalnego 2015, przyznanym przez Polską Agencje Rozwoju Regionalnego za pozytywne zmiany w otoczeniu, obrane
i realizowane dotychczas kierunki działań na rzecz rozwoju gminy, a w szczególności dobro lokalnego społeczeństwa.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Bobolicach


"Lider Rozwoju Regionalnego 2015" dla Gminy Bobolice

przyznany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, za pozytywne zmiany w otoczeniu, obrane i realizowane dotychczas kierunki działań na rzecz rozwoju gminy, a w szczególności dobro lokalnego społeczeństwa. 

Ta prestiżowa nagroda podnosi wiarygodność Gminy Bobolice, jako przyjaznej przedsiębiorcom i inwestorom. Eksponuje też potencjał bobolickiego samorządu.

Zapraszam chętnych, którzy chcą inwestować i pozostać w Gminie Bobolice.

Statuetka Lider Rozwoju Regionalnego 

Patronat Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE) w Bobolicach

Efektem wspólnie podjętych działań pomiędzy Burmistrzem Bobolic, Panią Mieczysławą Brzozą, a Prezesem SSSE -Panem Mirosławem Kamińskim, jest podpisana w dniu 10.03.2015r. w siedzibie Zarządu SSSE ? w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku, umowa o współpracy polegającej na objęciu terenów inwestycyjnych Gminy Bobolice Patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działania władz Gminy mają na celu nieustanny rozwój gospodarczy, stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji, tym samym wygenerowanie nowych miejsc pracy. Patronat SSSE nad terenami inwestycyjnymi wspomoże Gminę w promocji terenów inwestycyjnych i ułatwi dotarcie do szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów, a w przyszłości przyczyni się do przyłączenia terenów inwestycyjnych do SSSE, co będzie dodatkowym atutem dla terenów inwestycyjnych Gminy ? preferencje podatkowe dla inwestorów chcących prowadzić działalność na terenie strefy ekonomicznej.


Pliki do pobrania:

Oferta Bobolice

Miejsce Bobolic w SSSE

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.