Ministerstwo Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

 Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa?

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firme przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

 

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie przedsiębiorców.. W styczniu akcja obejmie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów , które do końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

 

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl,
nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
 

Co warto wiedzieć o CEIDG!?

Od 1 stycznia 2012 funkcjonuje w całym kraju Centralna Ewidencja Informacji o Działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest teraz Minister Gospodarki (wcześniej był Burmistrz). Centralna ewidencja jest dostępna dla każdego. Każdy obywatel wchodząc na stronę www.ceidg.gov.plmoże znaleźć tam każdą zarejestrowana działalność gospodarczą, założyć elektroniczny wniosek o wpis, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego (250zł na rok) lub profilu zaufanego (bezpłatny wydawany przez urząd Skarbowy).

Od 1 stycznia 1021 r. nie obowiązuje więc już zasada właściwości miejscowej urzędu rejestracyjnego. Przedsiębiorca ma możliwość złożenie swojego wniosku w każdym urzędzie na terenie kraju.

Rejestracja i wszelkie zmiany w CEIDG są wolne od opłat.

Wszelkie informacje zachęcające przedsiębiorców do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków składanych w innych sprawach, zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Złożony przez Przedsiębiorcę wniosek w wybranym przez siebie urzędzie zostaje przez pracownika przekształcony we wniosek elektroniczny, który drogą elektroniczną jest wysyłany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego.

Urząd Statystyczny nadaje Nr REGON, który elektronicznie zostaje uzupełniony we wpisie przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca prowadził już działalność na pewno ma nadany numer REGON. Numer REGON można sprawdzić na stronie http://www.stat.gov.pl/regon/. Urzędy statystyczne wydają na żądanie/wniosek przedsiębiorcy zaświadczenie o nadanym mu i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania/wniosku.

Pomimo funkcjonowania "Jednego Okienka", niezależnie od złożenia wniosku CEIDG-1, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń siebie oraz innych ubezpieczonych (osoby współpracującej, pracowników, zleceniobiorców), w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS.

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składa druk zgłoszeniowy VAT-R . Opłata za rejestrację wynosi 170 zł. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność na terenie UE musi złożyć w urzędzie Skarbowym wniosek o nadanie europejskiego NIP.

Przy składaniu wniosku o zmianę, zawieszenie, wznowienie działalności przedsiębiorca składa wniosek tylko w wybranym przez siebie urzędzie. Zamykając działalność należy również złożyć w ZUS druk ZWUA.

W związku z funkcjonowanie CEIDG przedsiębiorca nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro - bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy za pomocą wysłania formularza aktualizacyjnego CEIDG-1. Z wyłączeniem tej sytuacji przedsiębiorca może korzystać z rachunku osobistego lub rachunku w SKOK.

Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy poinformować Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.