Przydatne adresy:

 

Ministerstwo Gospodarki

centrala telefoniczna:

tel. 022 693 50 00

fax 022 693 40 46 do 48

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

www.mg.gov.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

tel. 022 432 80 80, 432 71 25

fax 022 432 86 20, 432 84 04

e-mail: biuro@parp.gov.pl

www.parp.gov.pl

 

Krajowy System Usług

www.ksu.parp.gov.pl

 

Urząd Statystyczny

al. Monte Cassino 4, 75-950 Koszalin

tel. 094 343 06 61

 

Drugi Urząd Skarbowy

ul. Moniuszki 15, 75-549 Koszalin

tel. 094 347 75 00

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Fałata 30, 75-950 Koszalin

tel. 094 34 85 500

 

Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin

tel. 094 34 94 706

fax 094 94 34 12 317

e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

www.fundacja.koszalin.pl

 

Centrum Biznesu

ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin

tel. 094 347 71 27

fax. 094 341 23 17

e-mail: info@cb.koszalin.pl

 

Koszaliński Serwis Gospodarczy

www.biznes.koszalin.pl

 

Made in Koszalin

www.made-in-koszalin.pl

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel. 094 341 63 30

fax 094 341 60 88

e-mail: karrsa@karr.koszalin.pl

www.karrsa.pl

 

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin

tel. 094 34 94 706

fax 094 34 12 317

e-mail: biuro@fundacja.koszalin.pl

www.fundacja.koszalin.pl

 

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin

(I piętro, pokoje 114-115)

tel. 094 34 94 706

fax 094 34 12 317

www.fundacja.koszalin.pl

 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Młyńska 2, 75-054 Koszalin

tel. /fax 094 347 13 17

e-mail: rcie@rcie.koszalin.pl

www.rcie.koszalin.pl

 

Fundusz Mikro Sp. z o. o. w Warszawie

ul. Solec 38, 00-394 Warszawa

tel.: 022 50 24 500

fax: 022 50 24 502

e-mail: fm@funduszmikro.pl

www.funduszmikro.pl

 

Biuro w Koszalinie

ul. Kaszubska 12/5

75-036 Koszalin

tel.: 094 341 41 71

fax: 094 341 42 29

 

Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin

tel. 094 342 27 70

Punkt Konsultacyjny (PK)

w sieci Krajowego Systemu Usług (KSU)

www.zkip.pl

 

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Plac Wolności 2-3, 75-622 Koszalin

tel./fax 094 342 31 03

e-mail: kiph@kiph.com.pl

www.msp.org.plwww.kiph.com.pl

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.