28 grudnia 2009 r. na mocy Dyrektywy Usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy.

 

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:

  • procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
  • danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
  • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
  • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.

 

Pełny katalog informacji udostępnianych przez PPK zawiera art. 22b ust. 1 oraz 22d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Usługowej, zadaniem PPK oprócz udostępniania niezbędnych informacji jest umożliwienie realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną. W celu realizacji tego zadania portal PPK zintegrowany jest z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP za pośrednictwem której możliwa jest realizacja wielu usług administracji publicznej.

 

Pojedynczy Punkt Kontaktowy działa w ścisłej współpracy z organami realizującymi procedury, które są zobligowane przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22b ust. 2) do zapewnienia kompletności i aktualności informacji na PPK. Za pomocą "panelu administracyjnego" organy mają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz instalacji przygotowanych dla nich aplikacji formularzy elektronicznych.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.eu-go.gov.pl

 

Polski Pojedynczy Punkt Kontaktowy tworzony jest w ramach projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei "jednego okienka", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.