Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koszalinie ul. Przemysłowa 8, 75 - 216 Koszalin, tel. 94 342 79 29,

e - mail: koszalin.tzd@poczta.internetdsl.pl ,http://www.zodr.pl/.

 

DORADCA ROLNY ZODR:

PAN ZBIGNIEW TROJANOWSKI

ul. Przemysłowa 8, 75 - 216 Koszalin

tel. służb. 94 342 79 29;

e-mail: koszalin.tzd@poczta.internetdsl.pl

tel. pryw. 661 757 535; e-mail: tz29@interia.pl

 

Szkolenia ZODR w Barzkowicach: http://www.zodr.pl/program_szkolen.html

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Koszalinie, ul. Słowiańska 15A, 75-846 Koszalin, tel. (94) 347 04 20, e - mail zachodniopomorski@arimr.gov.pl, http://www.arimr.gov.pl/

Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie, Filia w Koszalinie, ul. Partyzantów 15 A, 75 - 411 Koszalin, tel. (94) 34-33-930, e - mail koszalin@anr.gov.pl, http://www.anr.gov.pl/web/guest

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, tel. 22 623 10 00, e - mail kancelaria@minrol.gov.pl,http://www.minrol.gov.pl/pol/

Agencja Rynku Rolnego, Oddział Terenowy Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin, tel. (91) 464-82-00, e - mail szczecin@arr.gov.pl, http://www.arr.gov.pl/

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24 - 100 Puławy, tel. (81) 886 3421, e - mail iung@iung.pulawy.pl, http://www.iung.pulawy.pl/

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Koszalinie, ul. Partyzantów 7-9, 75-411 Koszalin, tel. 94 343 40 38, e-mail: koszalin@schr.gov.pl, http/www.schr.gov.pl oraz Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie, ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin, tel. 94 342 37 25, e-mail: koszalin.piw@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl .

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.