Ustawowym obowiązkiem rodziców jest powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez ich dzieci w wieku 16-18 lat.

Do Urzędu Miejskiego w Bobolicach należy przedkładać informację (zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego) o formie spełniania w/w obowiązku oraz o zmianach w tym zakresie.

Druk oświadczenia do pobrania niżej:

Oświadczenie

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.