Mieszkańcy Wybrali

20 lipca 2015r. zakończyło się glosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Mieszkańcy glosowali zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Każdy mógł oddać po jednym głosie na mały i jednym głosie na duży projekt w jednej z kategorii Miasto lub wieś, zgodnie z miejscem zamieszkania. Komisja podliczyła głosy odrzucając karty podwójne oraz  nieważne tzn. niepodpisane i niewypełnione prawidłowo oraz niezgodne z miejscem zamieszkania, które przedstawiają się następująco:

 1. Kategoria Miasto

  D U Ż E   P R O J E K T Y  (do 70 000 zł.)

lp

TYTUŁ PROJEKTU

ilość głosów

 1. 1.        

„REMONT CHODNIKA UL. KOCHANOWSKIEGO” (projekt wybrany do realizacji)

314

 1. 2.        

„POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA Z POLBRUKU PRZY UL. POCZTOWEJ I PRZY UL. PARKOWEJ”

281

 

 1. Kategoria Wieś

M A Ł E  P R O J E K T Y (do 10 000 zł.)

lp

TYTUŁ PROJEKTU

Ilość głosów

 1. 1.         

”ŁOZICKIE ELDORADO” (projekt wybrany do realizacji)

536

 1. 2.         

 „ MIEJSCE WSPÓLNYCH SPOTKAŃ W DOBROCIECHACH” (projekt wybrany do realizacji)

118

 

  D U Ż E   P R O J E K T Y  (do 70 000 zł.)

lp

TYTUŁ PROJEKTU

Ilość głosów

 1. 3.        

„JAK GMINA SZEROKA, JAK GMINA DŁUGA WIATR NIESIE TĘ WIEŚĆ – W 2016 BORNE CHODNIK MOŻE MIEĆ”

190

 1. 4.        

 „SOŁECTWA W SIECI”- INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” (projekt wybrany do realizacji)

752

 1. 5.        

„ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-WYPOCZYNKOWA- II ETAP”

141

 

Poniżej przedstawiamy opisy projektów wybranych do realizacji w 2016 roku w głosowaniu mieszkańców:

 1. Kategoria Miasto

   

  DUŻE PROJEKTY DO 70 TYS. ZŁ.

   

  „Remont chodnika ul. Kochanowskiego

  autor: Oleksiak Zbigniew

  opis: Projekt przewiduje remont nawierzchni chodnika (wymiana na kostkę betonową szarą 6cm) wraz z wjazdami (kostka betonowa czerwona 8cm) Długość 200,5m, szerokość 3m, jednostronnie zabezpieczony od drogi krawężnikami betonowymi, od prywatnych nieruchomości istniejącym murem oporowym, oraz wykonanie 7 wjazdów.

   

 2. Kategoria Wieś

MAŁE PROJEKTY DO 10 TYS. ZŁ

   1. ”Łozickie eldorado”

    autor: Bogusław  Zawadzki- Sołtys Nowych Łozic,

    Katarzyna Skoczewska, Teresa Karbowska, Anna Ratajczak - Rada Sołecka Nowych Łozic

    opis: Projekt zakłada podział terenu zgodnie z potrzebami poszczególnych grup wiekowych. Do tej pory udało się nam utworzyć boisko do piłki siatkowej. Docelowo chcielibyśmy utworzyć jeszcze boisko do gry w piłkę nożną, miejsce do organizowania imprez sołeckich oraz kącik dla najmłodszych mieszkańców.  Mieszkańcy we własnym zakresie rozpoczęli prace zmierzające do utworzenia boiska- utwardzono i zniwelowano teren, uprzątnięto go, zakupiono bramki. W bieżącym roku zaplanowano zakup siatki ogrodzeniowej z pieniędzy uzyskanych z funduszu sołeckiego. Ponadto mieszkańcy chcą zazielenić teren- przedzielić boiska pasami zieleni, stworzyć zielony bufor między miejscem rekreacji, a szosą, upiększyć teren krzewami. W ramach budżetu obywatelskiego chcielibyśmy wydzielić i doposażyć miejsce dla najmłodszych. Po wnikliwej analizie wielu ofert oraz mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci wybraliśmy zestaw zabawowy składający się w wieży, podestu wejściowego, mostka wiszącego, belki balansującej, pajęczyny z okrąglaków, drabiny A, ślizgu z blachy. Ponadto wytypowaliśmy huśtawkę dwusiedziskową z siedziskiem płaskim i kubełkowym. Cena obejmuje również dowóz i montaż elementów. Jeżeli nasz wniosek zwycięży, niezwłocznie przystąpimy do realizacji naszych zamierzeń.

   2. Miejsce wspólnych spotkań w Dobrociechach”

    autor: Wioleta, Rafał Kaczmarek

opis: Projekt obejmuje budowę zadaszenia o konstrukcji szkieletowej drewnianej. Projektowane zadaszenia pełniło będzie funkcję przykrycia istniejących ławek i stołów drewnianych. Zadaszenie wykonane w technologii drewnianej szkieletowej otwartej, bez ścian osłonowych, konstrukcja dachu dwuspadowa, pokryta standardowym poszyciem dachu: deski. Lokalizacja projektu znajduje się  na placu rekreacyjnym przy boisku sportowym w Dobrociechach

DUŻE PROJEKTY DO 70 TYS. ZŁ.

 1. Sołectwa w sieci”- integracja społeczności lokalnej

  autor: Ireneusz Bednarczyk

  opis: Projekt będzie polegał na doposażeniu istniejących świetlic w niezbędny sprzęt oraz miejsc rekreacji dla mieszkańców. Przewiduje się następujące działania;

 1. sołectwa Kurowo, Gozd, Chmielno i Kłanino- miejsca rekreacji- siłownie zewnętrzne

 2. Sołectwa Dargiń, Krępa, Porost, głodowa- doposażenie i modernizacja istniejących świetlic (min. modernizacja centralnego ogrzewania, ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie kuchni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, zainstalowanie monitoringu zewnętrznego).

   Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie montowany nieodpłatnie przez mieszkańców sołectw w ramach wzajemnej współpracy i integracji. Dzięki temu unikniemy kosztów montażu. Rady sołeckie powołają grupy specjalistów odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Na zasadzie wymiany pomiędzy poszczególnymi grupami wykonają zadania zgodnie z harmonogramem. Kulminacją przedsięwzięcia będzie organizacja spotkania o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy Bobolice. Zaangażowane w realizację projektu sołectwa przygotują program artystyczno-rekreacyjny (np. występy, rozgrywki sportowe, gry zabawy). Spotkanie zostanie zorganizowane we współpracy z Miejsko-gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobolicach. Realizacja projektu będzie systematycznie dokumentowana w formie zdjęć, z których na koniec zostanie przygotowana prezentacja służąca promocji tzw. dobrych praktyk.

 

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.