19 września zakończyło się głosowanie mieszkańców na zgłoszone projekty do Bobolickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Przypominamy, że głosować mogli mieszkańcy Miasta i Gminy Bobolice, którzy ukończyli 16 rok życia zarówno w formie elektronicznej udając się na stronę Gminy www.bobolice.pl oraz w formie papierowej wypełniając kartę do glosowania. Każdy mógł zagłosować na 3 wybrane projekty w dwóch kategoriach- małych i dużych projektów, czyli w sumie oddać 6 głosów. Spośród 9 projektów poddanych głosowaniu mieszkańcy wybrali 3 małe i 3 duże projekty.

 

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY DO BOBOLICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO


KATEGORIA M A Ł E P R O J E K T Y (do 10 000 zł.) 

Lp.TYTUŁ PROJEKTUIlość głosów
1CHOCIWLE WIEŚ Z TRADYCJAMI- koszt 10000zł445,

 

II MIEJSCE

2WESOŁO, KULTURALNIE, WRĘCZ ARTYSTYCZNIE- CYKL WARSZTATÓW MANUALNYCH BOBOLICE 2015228
3OGRODZENIE PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU CHROBREGO W BOBOLICACH-koszt 9797,39zł503,

 

I MIEJSCE

4WALKA O ZAWODOWE MISTRZOSTWO POLSKI KICKBOXING K-1- koszt 10 000zł321,

 

III MIEJSCE

 

Lp.TYTUŁ PROJEKTUIlość głosów
1ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-WYPOCZYNKOWA- koszt 59500zł694,

 

II Miejsce

2W PRZYSZŁOŚĆ Z KL@SĄ... - MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOBOLICACH- koszt 59 769zł708,

 

I Miejsce

3PRZEBUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W BOBOLICACH WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z ZATOKAMI DO POSESJI334
4Z KOMPUTEREM W ŚWIAT- MODERNIZACJA SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH- koszt 48 220zł389

 

III Miejsce

 

 

ŁĄCZNIE NA PROJEKTY ZOSTAŁO ODDANYCH 3.784 GŁOSÓW.

ŁĄCZNIE KOSZT REALIZACJI PROJEKTÓW WYNIESIE - 197.286,39 ZŁ

 

Poniżej przedstawiamy zwycięskie projekty oraz przypominamy ich krótki opis:

MAŁE PROJEKTY DO 10 TYS. ZŁ

 

1. OGRODZENIE PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NA PLACU CHROBREGO W BOBOLICACH

Koszt: 9.797,39 zł

Lokalizacja projektu: Plac Zabaw zlokalizowany jest na Placu Chrobrego w Bobolicach

Działka nr 61, obręb 3 Bobolice

Opis projektu: Ogrodzenie Placu Zabaw na ul. Plac Chrobrego. Do ogrodzenia potrzeba będzie 90 metrów długości ogrodzenia o wysokości 1 metra oraz jednej furtki o wymiarach 1,05 metra szerokości i 0,85 metra wysokości. Ogrodzenie będzie wykonane z drewnianych elementów zastosowane będą belki o przekroju okrągłym z drewna bezrdzeniowego, które będą montowane na kotwach lub bezpośrednio w gruncie. Elementy pionowe wykonane będą z półwałków drewnianych.

 

2. CHOCIWLE WIEŚ Z TRADYCJAMI

Koszt: 10.000,00 zł

Lokalizacja projektu: teren sołectwa Chociwle

Opis projektu: Głównym założeniem projektu będzie wspólna integracja pokoleniowa mieszkańców sołectwa poprzez przekazanie młodemu pokoleniu tradycji i umiejętności jakie posiadają seniorzy i mieszkańcy zamieszkujący tereny sołectwa Chociwl. W ramach projektu odbędą się różnego rodzaju warsztaty: kulinarne, artystyczne, sportowe i rekreacyjne, edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz reszty mieszkańców sołectwa. Głównym tematem spotkań edukacyjnych będzie bezpieczeństwo, odbędą się spotkania ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją , leśniczymi. W ramach projektu dzieci i młodzież zostanie przeszkolona z pierwszej pomocy przedmedycznej; wszystkie działania odbędą się w warunkach plenerowych pod namiotem, z powodu braku lokalu- miejsca (świetlicy) w którym mogli by się spotkać mieszkańcy. Na zakończenie warsztatów kulinarnych planowane jest wydanie ulotki kulinarnej ze specjałami Sołectwa Chociwle. Ulotka ma za zadanie wypromowanie specjałów pochodzących z naszego terenu. Podsumowaniem projektu będzie prezentacja nabytych umiejętności i zdolności podczas Dożynek Sołeckich, które odbędą się we wrześniu 2015 r.3. WALKA O ZAWODOWE MISTRZOSTWO POLSKI KICKBOXING K-1

Koszt: 10.000,00 zł.

Lokalizacja projektu: Hala sportowa Gimnazjum w Bobolicach

Opis projektu: Podczas imprezy zostanie rozegrane 12 walk z udziałem zawodników z Polski i Ukrainy oraz z Miasta i Gminy Bobolice na zasadach najbardziej widowiskowych w formule K-1. Główna walką wieczoru będzie walka o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski. W przerwach pomiędzy walkami zaprezentują się zespoły artystyczne i pokazy tekwondo.DUŻE PROJEKTY DO 60 TYS. ZŁ

 

1. W PRZYSZŁOŚĆ Z KL@SĄ... - MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOBOLICACH

Koszt: 59769zł

Lokalizacja projektu: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach, ul. Szkolna 1, 76-020 Bobolice, tel.: 943187315

Opis projektu: Projekt adresowany jest do uczniów kl. I - VI, nauczycieli i pośrednio społeczności lokalnej. Głównym celem jest zwiększenie dostępności uczniów do nowoczesnych technik informacyjno - komunikacyjnych oraz podniesienie jakości i efektywności edukacji. Planuje się całkowitą modernizację pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach poprzez zakup pełnego wyposażenia wraz oprogramowaniem (jednostki centralne komputera, monitory, klawiatury z myszką w zestawie bezprzewodowe, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran ścienny, ramię do projektora multimedialnego, głośniki do komputera, słuchawki przewodowe do stanowisk uczniowskich, oprogramowanie Microsoft Office 2013, UPS - urządzenie podtrzymujące zasilanie komputera, router ADSL, aparat cyfrowy lustrzanka, serwer 1 procesowy Tower, Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard x64, SWITCH, program do obróbki graficznej Adobe Premiere Elements 12 PL WIN BOX). Dotychczasowe wyposażenie pracowni komputerowej znacząco utrudnia realizację zadań szkoły wynikających z podstawy programowej zajęć komputerowych. Sprzęt jest przestarzały, wyeksploatowany, bardzo często ulega awarii. Nowoczesna i zmodernizowana pracownia komputerowa pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia pozalekcyjne (koło fotograficzne, koło zajęć komputerowych, koło dziennikarskie), udział w konkursach przedmiotowych online, szkolenia samokształceniowe dla nauczycieli innych przedmiotów w zakresie wykorzystywania technik multimedialnych w procesie nauczania. Otworzy drzwi na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji pokoleniowej poprzez szeroko pojęte zajęcia komputerowe.

 

2. ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-WYPOCZYNKOWA 

Koszt: 59.500,00 zł

Lokalizacja projektu: droga gminna biegnąca od. Ul. Spacerowej w Bobolicach do krzyża znajdującego się przy drodze gminnej "trakt bobolicki"

Opis projektu: Projekt dotyczy małej infrastruktury turystycznej dla osób uprawiających sport (jazda rowerem, biegi, nordic walking) oraz dla ludzi spacerujących pośród pięknej przyrody bobolickiej. Projekt obejmuje oświetlenie drogi lampami solarnymi (hybrydowe) w ilości 5 sztuk. Na ścieżce zostaną zamontowane 4 ławki, na których będzie można odpocząć podczas uprawiania sportu. Na ścieżce znajda się również 4 tablice. Dwie z nich będą zawierały informacje dotyczące walorów przyrodniczych znajdujących się wokół przebiegającej ścieżki. Kolejna tablica to PiS walorów turystycznych Gminy Bobolice. Ostatnia znajdująca się przy wspomnianym krzyżu będzie opisywała historię wsi Chociwle. Na trasie ścieżki przy ławkach będą zamontowane kosze na śmieci. Posłużą one do utrzymania ścieżki w czystości. Przy krzyżu zaprojektowano stojak na rowery.

 

3. Z KOMPUTEREM W ŚWIAT- MODERNIZACJA SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWIANACH

Koszt: 48.220,00 zł

Lokalizacja projektu: Szkolna pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Drzewianach

Opis projektu: Założeniem projektu "Z komputerem w Świat" - modernizacja szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Drzewianach jest: wymiana zużytego i trwale uszkodzonego sprzętu komputerowego na nowy i nowoczesny. Doposażenie sali komputerowej w ilości 15 stanowisk obejmujących: komputer z oprogramowaniem, monitor, głośniki, klawiatura, mysz, 2 urządzenia wielofunkcyjne, wideoprojektor, ekran i 4 stoliki z krzesłami obrotowymi, laptop. Jednym z celów modernizacji sali komputerowej jest stworzenie 2 odrębnych stanowisk, z czego jedno dla kadry pedagogicznej, mające na celu usprawnienie pracy dydaktycznej, drugie natomiast dla mieszkańców, aby mogli korzystać z zasobów Internetu i wspierać technologią komputerową wybrane działania społeczności lokalnej. Modernizacja sali komputerowej ma na celu poprawienie efektywności prowadzonych w niej zajęć oraz ich uatrakcyjnienie. Uczniowie naszej szkoły korzystają z zasobów pracowni z każdego przedmiotu, oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. W planach projektu jest utworzenie, z posiadanych materiałów Mini Biblioteczki Audiowizualnej, jako bazy dydaktycznej zawierającej szkolne zestawy pomocy audiovideo, gier komputerowych oraz materiałów zapisanych na dyskach przenośnych i innych nośnikach wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych. Projekt "Z komputerem w Świat" - modernizacja szkolnej pracowni komputerowej pozwoli na maksymalne wykorzystanie jej zasobów oraz na zaspokojenie potrzeb społeczności szkolnej i lokalnej

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.