KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Ankieta online dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2021
Ankieta online dot. utrzymania porządku w gminie Bobolice

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobolice,

 

Gmina Bobolice wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Szkoleniowym w Szczecinie, powoli zmierza do zakończenia projektu "Bobolice gminą partycypacji".

Zgodnie z założeniami projektu przeprowadziliśmy wieloetapowe konsultacje dwóch dokumentów:

  • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020;
  • Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Bobolice.

 

W ramach projektu:

  • zorganizowaliśmy szkolenie typu blended learning dla przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, którego celem było stworzenie wielosektorowego zespołu ds. konsultacji społecznych w Bobolicach - szkolenia bezpośrednie w dniach 9 i 16.12.2013, szkolenie online od stycznia do kwietnia 2014 r.;
  • przygotowaliśmy materiały informacyjne, przybliżające oba dokumenty i cały proces konsultacji społecznych (patrz pliki do pobrania);
  • uruchomiliśmy konsultacje online na stronie www.bobolice.pl - ankiety konsultacyjne dotyczące do Strategii oraz Regulaminu Utrzymania Czystości wypełniło 36 osób.(patrz powyżej);
  • nasi ankieterzy przeprowadzili 736 ankiet, zadali mieszkańcom gminy Bobolice pytania dotyczące wybranych elementów dokumentów "Gminnej Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020" oraz "Regulaminu Utrzymania Czystości I Porządku w Gminie Bobolice";
  • zorganizowaliśmy 4 spotkania grup fokusowych, w których mieszkańcy, przedstawiciele NGO oraz jst dyskutowali na temat obu dokumentów i problemów, które te dokumenty opisują;
  • zorganizowaliśmy, pierwsze w Bobolicach, 4 warsztaty deliberacyjne - przetestowaliśmy nowatorską metodę konsultacji dzięki której jej uczestnicy mogli zaprezentować swoje poglądy i propozycje udoskonalenia konsultowanych dokumentów;
  • prowadzone było także doradztwo w zakresie partycypacji i prowadzenia konsultacji społecznych.

 

W planach na październik i listopad mamy kontynuowanie doradztwa,zorganizowanie dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli wielosektorowego zespołu ds. konsultacji społecznych (8-9 października 2014) oraz opracowanie raportów z realizacji konsultacji obu dokumentów w formie popularnej broszury, którą będzie można pobrać z naszej strony oraz zapoznać się z nią w siedzibie Urzędu Gminy.

Mieczysława Brzoza

Burmistrz Bobolic


Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.