SKŁAD RADY MIEJSKIEJ w Bobolicach

kadencja 2014 - 2018

 1. Marek Golas - przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Ireneusz Bednarczyk - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 3. Oleksiak Zbigniew
 4. Sikora Małgorzata
 5. Strzelczak Zdzisław
 6. Aksiutin Bożena
 7. Kęcel Zofia
 8. Kurta Zdzisław
 9. Czajkowski Krzysztof
 10. Terlecka Justyna
 11. Łobocki Franciszek
 12. Andrzejak Michał
 13. Walaszczyk Mariusz
 14. Dzienisiewicz Patryk
 15. Maksymiuk Aleksander

 

SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

KADENCJA 2014-2018

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

 1. Aksiutin Bożena - przewodnicząca komisji
 2. Walaszczyk Mariusz - z-ca przewodniczącej komisji
 3. Kęcel Zofia
 4. Strzelczak Zdzisław
 5. Maksymiuk Aleksander

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej

 1. Zdzisław Strzelczak - przewodniczący komisji
 2. Zbigniew Oleksiak - z-ca przewodniczącego komisji
 3. Krzysztof Czajkowski
 4. Franciszek Łobocki
 5. Mariusz Walaszczyk

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej

 1. Kęcel Zofia- przewodnicząca komisji
 2. Małgorzata Sikora - z-ca przewodniczącej komisji
 3. Bożena Aksiutin
 4. Michał Andrzejak
 5. Krzysztof Czajkowski

 

Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej

 1. Franciszek Łobocki- przewodniczący komisji
 2. Michał Andrzejak - z-ca przewodniczącego komisji
 3. Zdzisław Kurta
 4. Patryk Dzienisiewicz
 5. Justyna Terlecka

 

Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej

 1. Justyna Terlecka - przewodnicząca komisji
 2. Patryk Dzienisiewicz - z-ca przewodniczącej komisji
 3. Zdzisław Kurta
 4. Zbigniew Oleksiak
 5. Małgorzata Sikora

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.