SKŁAD RADY MIEJSKIEJ w Bobolicach

kadencja 2018 - 2023

 1. Franciszek Łobocki - przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Zdzisław Kurta - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 3. Zbigniew Oleksiak
 4. Jarosław Bączkowski
 5. Piotr Adamus
 6. Hubert Karwowski
 7. Grzegorz Kosiński
 8. Agnieszka Kurpiewska
 9. Ireneusz Bednarczyk
 10. Krzysztof Czajkowski
 11. Justyna Terlecka
 12. Marek Golas
 13. Rafał Kaczmarek
 14. Walaszczyk Mariusz
 15. Tomczak Artur

SKŁADY STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ

KADENCJA 2018-2023

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bobolicach

 1. Bednarczyk Ireneusz – przewodniczący komisji
 2. Adamus Piotr – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Oleksiak Zbigniew
 4. Tomczak Artur
 5. Bączkowski Jarosław

2. Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bobolicach

 1. Czajkowski Krzysztof – przewodniczący komisji
 2. Terlecka Justyna – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Walaszczyk Mariusz
 4. Oleksiak Zbigniew
 5. Tomczak Artur

3. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bobolicach

 1. Bączkowski Jarosław - przewodniczący komisji
 2. Kosiński Grzegorz – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Czajkowski Krzysztof
 4. Adamus Piotr
 5. Kaczmarek Rafał

4. Komisja ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Bobolicach

 

 1. Karwowski Hubert – Przewodniczący komisji
 2. Tomczak Artur – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Kurpiewska Agnieszka
 4. Terlecka Justyna
 5. Adamus Piotr

5. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bobolicach

 1. Walaszczyk Mariusz – przewodniczący komisji
 2. Kurpiewska Agnieszka – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Kaczmarek Rafał
 4. Kosiński Grzegorz
 5. Golas Marek

6. Komisja Gospodarki Komunalnej, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Bobolicach

 1. Oleksiak Zbigniew - przewodniczący komisji
 2. Golas Marek – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Karwowski Hubert
 4. Czajkowski Krzysztof
 5. Bednarczyk Ireneusz

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.