Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2012r. poz.1407/, która weszła w życie z dniem 31.12.2012 r.

 

Zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

Zgodnie z nowymi przepisami nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące.

 

Przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

 

Dłuższy jest termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin zostałwydłużony do 30 dni.

Wydłużony został okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli formalności meldunkowych można dokonać w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik może nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

 

Zniesiony jest obowiązek zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Zniesiony został obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma już obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.