Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

 

Co nowego zawiera dowód osobisty?

Pojawiło się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.

Na dowodzie znajdują się informacje o polskim obywatelstwie.

 

Czego nie zawiera dowód osobisty?

Zniknął adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.

Nie ma też informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

 

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku.

 

Czy musisz wymienić stary dowód

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

 

Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

 

Utrata ważności dowodów osobistych

W związku z upływem ważności dziesięcioletniego okresu ważności dowodów osobistych informuję, że dowody te są automatycznie unieważniane przez System Wydawania Dowodów Osobistych z upływem 10 lat od daty ich wyprodukowania.

 

Nie będzie w tym przypadku brana pod uwagę data odbioru dowodu osobistego.

Każdy posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie datę jego wydania i złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości.

 

Dowody, które stracą ważność nie będą uprawniały do posługiwania się nimi.

 Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

 

Ulotka - zabezpieczenia nowych dowodów osobistych

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.