OCHOTNICZE  STRAŻE  POŻARNE GMINY  BOBOLICE

W dniu 19 marca 2016 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Bobolicach  odbył się Gminny Zjazd  sprawozdawczo-wyborczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Gminy Bobolice. W zjeździe uczestniczyli: delegaci i przedstawiciele do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Bobolicach wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele ustępujących władz oraz zaproszeni goście.

Podczas  zjazdu dokonano  podsumowania  działalności  za ostatnią  kadencję, dokonano  wyboru  nowych władz zarządu miejsko-gminnego, miejsko-gminnej komisji rewizyjnej, delegatów i przedstawicieli  do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie. Podczas  zjazdu przyjęto program działania  na lata 2016-2020. Na zakończenie  zjazdu  delegacja strażaków  podziękowała Pani Mieczysławie  Brzozie kwiatami i drobnym upominkiem  za  5 –letnie przewodzenie  Zarządowi Miejsko-Gminnemu  ZOSP RP w Bobolicach.

 

I.  Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP na swoim  pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes - Ireneusz  Bednarczyk - OSP Kłanino
 2. Wiceprezes - Jarosław  Bączkowski- OSP Bobolice
 3. Wiceprezes - komendant gminny – Jan  Wójcik - OSP Porost
 4. Sekretarz - Renata  Tomczak - OSP Gozd
 5. Skarbnik- Piotr  Kunc - OSP Porost
 6. Członek  Prezydium - Tomasz  Obławski -OSP Drzewiany
 7. Członek prezydium - Mariusz  Walaszczyk - OSP Kłanino
 8. Członek Prezydium – Łuksasz Olszyński – Nadleśnictwo Bobolice
 9. Członek Prezydium – Robert Galicki – OSP Bobolice
 10. Członek Zarządu – Justyna Terlecka – OSP Bobolice
 11. Członek Zarządu – Marek Dankowski – ZK Stare Borne
 12. Członek Zarządu – Łukasz Strzelec – OSP Kłanino

 

II. Przedstawiciele  do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koszalinie :

1. Jarosław Bączkowski – OSP Bobolice

2. Ireneusz  Bednarczyk – OSP Kłanino

3. Tomasz  Obławski - OSP  Drzewiany

4. Renata  Tomczak - OSP Gozd

5. Jan  Wójcik - OSP Porost

 

III. Wybrano Miejsko-Gminną Komisję  Rewizyjną w składzie:

1. Czarnecki  Karol - Przewodniczący - OSP Kłanino

2. Hejda  Piotr - Sekretarz - OSP Porost

3. Rajewski  Krzysztof - członek - OSP Bobolice

 

IV. Delegatami na Zjazd Powiatowy ZOSP RP zostali wybrani:

1. Jacek Kaczmarek - OSP Porost

2. Krzysztof  Rajewski - OSP Bobolice

Siedziba  Zarządu  Oddziału  Miejsko-Gminnego  Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych Rzeczypospolitej  Polskiej  w Bobolicach  mieści  się :  w  Gminie  Bobolice  ul.Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, pok. nr 23 II piętro. Tel: 94 34 58 433, fax : 94 34 58 420

______________________________________________________________________________________________________


W  dniach  16 styczeń – 13 luty  2016 roku  na terenie  Gminy  Bobolice  odbyła  się kampania  sprawozdawczo-wyborcza   w Ochotniczych  Strażach  Pożarnych.  Zebrania   odbyły się w 5 jednostkach  OSP : Drzewianach, Poroście, Goździe, Bobolicach i Kłaninie. W czasie  zebrań dokonano podsumowania   działalności  jednostek OSP  w  kadencji  20121- 2015,  wybrano nowe władze jednostek OSP, przedstawicieli  do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w Bobolicach  i delegatów  na Zjazd Miejsko-Gminny  ZOSP RP, który  odbył   się dnia  19 marca  o godz.11.00 w  sali Miejsko-Gminnego  Ośrodka Kultury  w  Bobolich.

Nastąpiły zmiany  na stanowiska Prezesa  OSP w Goździe, gdzie druha Piotra  Kuźniarskiego  zastąpił druh Łukasz  Chołody i OSP Kłanino druha Piotra Pietrzykowskiego  zastąpił druh  Ireneusz  Bednarczyk. We wszystkich  jednostkach  Zarządy  OSP zwiększono do 6 osób wybierając Z-cę  Naczelnika.

 

OCHOTNICZA    STRAŻ    POŻARNA   W       BOBOLICACH 

ul.WARSZAWSKA 12A,  76-020  BOBOLICE

OSP BOBOLICE [1991x805]

 

AKTUALNYSKŁAD WŁADZ   OSP   BOBOLICE na dzień 15.07.2019 r. 

     

    

 

1. Zarządu OSP:

Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Andrzej

Sarzyński

Wiceprezes-naczelnik

Piotr

Hejda

Skarbnik

Ewelina

Kokoszko

Sekretarz

Marcin                 

Sarzyński

  _____________________________________________________________________

OCHOTNICZA      STRAŻ   POŻARNA        W      POROŚCIE 

 

POROST  48,  76-020  BOBOLICE

 

 

osp_porost11jpg [1023x768]

 

AKTUALNY  SKŁAD  WŁADZ   OSP   POROST na dzień 15.07.2019 r.

 

1. Zarządu OSP:

Funkcja

Imię  i nazwisko

Prezes

Krystian              

Kalisz

Wiceprezes –

naczelnik

Piotr

Kunc

Zastępca

-naczelnika

Jacek

Kaczmarek

II Zastępca -naczelnika

Tadeusz

Borowy

Sekretarz

Katarzyna

Badzińska

Skarbnik 

Ewa                 

Borowa

Członek

Zarządu

Rafał  

Babirecki

 

 

 

 ______________________________________________________________

OCHOTNICZA   STRAŻ         POŻARNA  W        KŁANINIE 

KŁANINO 43,  76-020  BOBOLICE

osp_klanino11jpg [1023x768]

SKŁAD  WŁADZ   OSP   KŁANINO na dzień 15.07.2019 r.    

 

1. Zarząd OSP:

Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Ireneusz                     Bednarczyk

Wiceprezes-naczelnik

Mariusz

Walaszczyk

Zastępca

Naczelnika

Łukasz

Strzelec

Sekretarz

Roma                 

Telążka

Skarbnik

Ewa                 

Czarnecka

Gospodarz

Robert

Pietruszka

 


_____________________________________________________________________

OCHOTNICZA  STRAŻ    POŻARNA  W      DRZEWIANACH 

DRZEWIANY  53,  76-020  BOBOLICE

osp_drzewiany11jpg [1024x768]

SKŁAD  WŁADZ   OSP   DRZEWIANY stan na dzień 15.07.2019 r.

 

1. Zarząd OSP:

Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Tomasz                   Obławski

Wiceprezes-naczelnik

Leszek

Leman

Z-ca 

Naczelnika

Marian

Walus

Sekretarz

Marek                         Leman

Skarbnik

Dariusz                   Bagażyński

Gospodarz

Zbigniew 

Smal

 

 _______________________________________________________________________________
 

OCHOTNICZA       STRAŻ   POŻARNA        W     GOŹDZIE

GOZD 48,  76-020  BOBOLICE

 osp_gozd11jpg [1024x767]

SKŁAD  WŁADZ   OSP   GOZD   na dzień 15.07.2019 r.

1. Zarząd OSP:

Funkcja

Imię i nazwisko

Prezes

Marcin

Malczewski

Wiceprezes-naczelnik

Witold

Malczewski

Z-ca 

Naczelnika

Tomasz

Banaszkiewicz

Sekretarz

Sylwia                  Kuźniarska

Skarbnik

Ryszard                   Tomczak

Gospodarz

Renata

Tomczak

 ___________________________________________________________________________________________________________

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.