Bobolice, 22.01.2020 r.

 Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych
gminy Bobolice w 2020 r.

 Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

 • termin ogłoszenia konkursu –  grudnia 2020 r.
 • termin składania ofert – 21 stycznia 2020 r.
 • termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 22.01.2020 r.

 Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

a)         Przewodniczący Komisji – Krzysztof  Dziadul – Sekretarz Gminy,

b)         Członek Komisji - Renata Jarzyńska - Podinspektor ds. Promocji, Kultury i Współpracy,

c)         Członek Komisji – Emanuela Gzubicka – Podinspektor ds. Organizacji Pozarządowych i Archiwum,

d)         Członek Komisji – Ireneusz Bednarczyk – Prezes Jednostki OSP Kłanino,

 do opiniowania ofert w zakresie zadań:

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej;

- Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu;

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

- Aktywizacja osób starszych;

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

- Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości
okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami 
uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu.

 Liczba zgłoszonych ofert: 15

 Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 15

 Oferty nie odpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

 

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość
dotacji
w 2020 r. w zł

1.

Stowarzyszenie "Solidarni Plus" -
Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

3.000,00

2.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze"
w Bobolicach

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3.000,00

3.

Stowarzyszenie ,,Klub Kobiet
z Pazurem" w Bobolicach

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

2.000,00

4.

Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne
w Bobolicach

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3.000,00

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Aktywizacja osób starszych

2.000,00

6.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

15.000,00

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Wykluczonych i Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez
i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu;

1.000,00

8.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "MECHANIK" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

     90.000,00

9.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Iskra / SP Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

4.000,00

10.

Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

26.000,00

11.

Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

36.400,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy Gulki
Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

6.000,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA
Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

33.000,00

14.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BICYKL Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

3.000,00

15

Bobolickie Stowarzyszenie Tenisowe
EGIDA

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

4.000,00

RAZEM

231.400,00

Bobolice, 25.03.2019 r.

 

Ogłoszenie wyników w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert
na realizację zadania własnego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
na terenie gminy Bobolice w 2019 r.

 

Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

 • termin ogłoszenia konkursu – 26 luty 2019 r.
 • termin składania ofert – 18 marzec 2019 r.
 • termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 21 marzec 2019 r.

 Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

a)         Przewodniczący Komisji – Krzysztof  Dziadul – Sekretarz Gminy,

b)         Członek Komisji - Renata Jarzyńska - Pracownik Administracji ds. Promocji, Kultury
        i Współpracy,

c)         Członek Komisji – Monika Panfil - Inspektor ds. archiwum,

d)         Członek Komisji – Ireneusz Bednarczyk – Prezes Jednostki OSP Kłanino, do opiniowania ofert w zakresie zadania: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 Liczba zgłoszonych ofert: 1

 Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 1

 Oferty nie odpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

 

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość
udzielonej dotacji
w 2019 r. w zł

1.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "MECHANIK" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

6.000,00

 

 

 

 

                                                                                                                     Bobolice, 05.02.2019 r.


Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych
gminy Bobolice w 2019 r.

 

 Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

 

 • termin ogłoszenia konkursu – 28 grudzień 2018 r.
 • termin składania ofert – 21 stycznia 2019 r.
 • termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 23.01.2019 r.

 

 

 

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

 

a)         Przewodniczący Komisji – Krzysztof  Dziadul – Sekretarz Gminy,

 

b)        Członek Komisji - Renata Jarzyńska - Pracownik Administracji ds. Promocji, Kultury
        i Współpracy,

 

c)         Członek Komisji – Monika Panfil - Inspektor ds. archiwum,

 

d)        Członek Komisji – Ireneusz Bednarczyk – Prezes Jednostki OSP Kłanino, do opiniowania ofert w zakresie zadań:

 

- Kultura i sztuka;
- Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej;
- Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz
działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu;
- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- Aktywizacja osób starszych;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu;
- Ekologia i ochrony zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyka
i krajoznawstwo;

 

Liczba zgłoszonych ofert: 16

 

Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 16

 

Oferty nie odpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

 

 

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Propozycja Komisji
Konkursowej wysokości dotacji
w 2019 r. w zł

1.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie - Stowarzyszenie "Solidarni Plus"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3.000,00

2.

Stowarzyszenie "Solidarni Plus" - Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie

Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

400,00

3.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta
"Przymierze" w Bobolicach

Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją
i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

25.000,00

4.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Aktywizacja osób starszych

2.000,00

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

15.000,00

6.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

7.

Fundacja Nowoczesny Konin

Kultura i sztuka

        0,00

8.

Towarzystwo Ekologiczno - Kulturalne

Ekologia i ochrona zwierząt ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyka i krajoznawstwo

2.000,00

9.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu;

1.000,00

10.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "MECHANIK" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

82.700,00

11.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Iskra / SP Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

3.000,00

12.

Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

25.700,00

13.

Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

 

39.800,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy Gulki
Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

5.000,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA
Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

30.000,00

16.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BICYKL Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

6.000,00

RAZEM

243.600,00

 

 

 

 

 

 

Bobolice, 12.02.2018 r.

 

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2018 r.

 Miejsce i czasu konkursu: Bobolice,

 • termin ogłoszenia konkursu – 10 stycznia 2018 r.
 • termin składania ofert – 31 stycznia 2018 r.
 • termin posiedzenia Komisji Konkursowej – 5.02.2018 r.

 Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:

a)    Krzysztof Dziadul – Sekretarz Gminy,

b)    Renata Jarzyńska Pracownik administracji ds. Promocji, Kultury i Współpracy,

c)    Monika Wójcik -  Inspektor ds. Archiwum,

d)    Ireneusz Bednarczyk – reprezentant organizacji pozarządowych (prezes Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w  Kłaninie), do opiniowania ofert w zakresie zadań:

-     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

-     kultura i sztuka,

-     programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane
z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym
skutkom następstw nadużywania alkoholu,

-     przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

-     programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar
przemocy domowej,

-     program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

-     ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez i uroczystości
okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami 
uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu,

-     aktywizacja osób starszych.

 Liczba zgłoszonych ofert: 18

Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 18

Oferty nieodpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

Wysokość przyznanych środków publicznych:

 

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość

przyznanej
dotacji w 2018 r. w zł

1.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny
w Darżewie - Stowarzyszenie "Solidarni Plus"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3.000,00

2.

Stowarzyszenie "Solidarni Plus" - Ośrodek
Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie

Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

387,60

3.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Przymierze"
w Bobolicach

Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

24.900,00

4.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Aktywizacja osób starszych

4.000,00

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

12.000,00

6.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia
w tym organizacja imprez i uroczystości
okolicznościowych oraz działania związane
z reintegracją społeczności lokalnej
z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw
nadużywania alkoholu

2.000,00

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Wspólny  Świat w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia
w tym organizacja imprez i uroczystości
okolicznościowych oraz działania związane
z reintegracją społeczności lokalnej
z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw
nadużywania alkoholu

1.500,00

8.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno -
Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

9.

Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne
w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

10.

Fundacja F – XXI – Sieniawa Żarska

Kultura i sztuka

Nie przydzielono

11.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy
"Mechanik" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

72.700,00

12.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra / SP Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3.000,00

13.

Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

25.700,00

14.

Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

36.600,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

5.000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

30.000,00

17.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej BICYKL Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

5.000,00

18.

Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2.000,00*
organizacja nie podpisała umowy

RAZEM PRZNANE DOTACJE DLA NGO W 2018 R.

233.787,60 

 

PODZIAŁ DOTACJI NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH GMINY W 2018 R.

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość
przyznanej
dotacji w 2018 r. w zł

1.

Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

 

72.700,00

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Iskra / SP Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

3.000,00

3.

Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

25.700,00

4.

Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

36.600,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
 i sportu

5.000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

30.000,00

7.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej BICYKL Bobolice

Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu

 

5.000,00

8.

Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo

Upowszechniania kultury fizycznej
 i sportu

2.000,00

organizacja nie podpisała umowy

RAZEM  PRZYZNANE DOTACJE W RAMACH ZADANIA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

180.000,00

 

   PODZIAŁ DOTACJI DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ
 ZADAŃ WŁANYCH GMINY W 2018 R.

Lp.

Nazwa organizacji - oferenta

Rodzaj zadania

Wysokość

przyznanej
dotacji w 2018 r.
w zł

1.

Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny
w Darżewie - Stowarzyszenie "Solidarni Plus"

Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym

3.000,00

2.

Stowarzyszenie "Solidarni Plus" - Ośrodek
Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie

Program pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób

387,60

3.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Przymierze"
w Bobolicach

Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu
i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją
i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

24.900,00

4.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Aktywizacja osób starszych

4.000,00

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

12.000,00

6.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez
 i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane
z reintegracją społeczności lokalnej
z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

2.000,00

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Wspólny  Świat w Bobolicach

Ochrona i promocja zdrowego stylu życia w tym organizacja imprez
i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane
z reintegracją społeczności lokalnej
z osobami  uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu

1.500,00

8.

Stowarzyszenie Aktywności Społeczno -
Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

9.

Towarzystwo Ekologiczno – Kulturalne
w Bobolicach

Kultura i sztuka

3.000,00

10.

Fundacja F – XXI – Sieniawa Żarska

Kultura i sztuka

Nie przydzielono

RAZEM PRZYZNANE DOTACJE DLA POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W RAMACH OGŁOSZONEGO KONKURSU

56.787,60

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.