TARGOWSKO BEZ OPŁAT.

Na terenie miasta Bobolice obecnie funkcjonują dwa targowiska, tj. targowisko przy ulicy Tylnej i ulicy Dworcowej w Bobolicach.

Targowisko ulica Tylna:

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej wysokość dziennej stawki opłaty targowej dotyczącej prowadzenia sprzedaży na placu targowym przy ul. Tylnej wynosi 5,00 zł dziennie za 1m2 powierzchni a w przypadku handlu obwoźnego dokonywanego z samochodu 30 zł dziennie. Obecnie targowisko czynne jest w dni powszednie w okresie letnim
w godzinach od 600 do 1800, w okresie zimowym w godzinach od 700 do 1700.

Targowisko ulica Dworcowa:

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/385/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr 22/215/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz terminów płatności
i sposobu jej poboru na terenie gminy Bobolice
z opłaty targowej na w/w targowisku zwolniona jest m.in. działalność handlowa w zakresie sprzedaży artykułów rolno-spożywczych własnej produkcji. Obecnie targowisko czynne jest dwa razy w tygodniu, tj. we wtorki w godz. od 700 do 1600 oraz w soboty w godz. od 700 do 1500.  Targowisko od dnia 1 maja 2016 r. funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800 oraz w soboty od 700 do 1500.

Ilość kupców na targowisku przy ul. Tylnej z roku na rok maleje, co sprawia, że dość duży teren zostaje nieefektywnie wykorzystany. Brak odpowiedniej infrastruktury dla funkcjonowania targowiska, zwiększony ruch samochodowy, a także względy estetyczne to tylko niektóre argumenty, które przesądziły o znacznym ograniczeniu miejsc targowych w centrum miasta.

Natomiast wszyscy zainteresowani taką formą handlu będą mieli doskonałą możliwość skorzystania z targowiska przy
ul. Dworcowej, które będzie jedynym miejscem targowym na terenie miasta od miesiąca maja br. Na tym targowisku przygotowana jest pełna infrastruktura w postaci m.in. parkingów, dostępu do wody, toalet oraz wydzielone jest pomieszczenie dla obsługi weterynaryjnej. Dodatkowym argumentem zachęcającym
do handlowania w tym miejscu jest fakt, iż od dnia 01.05.2016 r. na targowisku tym brak będzie jakichkolwiek opłat z tytułu prowadzonej sprzedaży zarówno na terenie targowiska jak i handlu obwoźnego (z samochodu).

Jest to miejsce bezpieczne, estetyczne i funkcjonalne. Dlatego wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcamy do handlowania przy  
ul. Dworcowej.

Z kolei miejsce po targowisku przy ulicy Tylnej planuje się częściowo zagospodarować pod miejsca parkingowe, których ilość w centrum miasta jest ograniczona.

 

Justyna Wolska

Magdalena Pachołek

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.