1. Kazimierz Stoltman - otrzymał tytuł w uznaniu za inicjowanie wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, w tym zwłaszcza: "Zakończenie sezonu Morsowania" na Jeziorze Chlewo Wielkie w Poroście, "Pogoń za lisem", oraz otwartość na różne formy współpracy z lokalnym samorządem. Akt nadania z dnia 29 grudnia 2016 r. na mocy Uchwały Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Stoltmanowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice".

Pan Kazimierz Stoltman - Zasłużony dla Gminy Bobolice wraz z bliskimi

Uchwała Nr XXI/181/16 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie nadania tytułu Panu Kazimierzowi Stoltmanowi ny Bobolice".

2. Pan Witold Rączka zaś zasłużył się za dokumentowanie, w postaci zdjęć, wielu lat przemian miasta i gminy Bobolice, oraz utrwalanie sylwetek boboliczan i miejsc, które zmienia upływający czas. Uchwały Nr XXI/182/16 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie nadania Panu Witoldowi Rączce tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice".

Pan Witold Rączka - Zasłużony dla Gminy Bobolice

Akt nadania Panu Witoldowi Rączce tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice

Uchwała Nr XXI/182/16 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie nadania tytułu Panu Witoldowi Rączce ny Bobolice

3.Ksiądz Ryszard Baran - Proboszcz parafii pw. WNMP w Bobolicach - za wieloletnią działalność na rzecz naszego społeczeństwa, za głęboki szacunek do pracy, za wierność swemu rzemiosłu i serce okazywane ludziom. - Akt nadania z dnia 29 października 2013 r. na mocy Uchwały Nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie nadania ks. Ryszardowi Baranowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice".

Ks Ryszard Baran Proboszcz w Kościele pw WNMP w Bobolicach [300x347]

4. Henryk Rudnicki - za wieloletnią działalność na rzecz społeczeństwa, za głęboki szacunek dla pracy, za wierność swemu rzemiosłu i serce okazywane ludziom - Akt nadania z dnia 28 września 2006 r. na mocy Uchwały Nr XLI/415/06 Rady Miejskiej z Bobolicach z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Panu Herykowi Rudnickiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice" 

Ryszard Rudnicki [300x383]http://piotripawel.lodz.pl/files/kir.png

5. Bronisław Malinowski - za długoletnią działalność na rzecz naszego środowiska, za podjęcie wielu inicjatyw w zakresie ekologii i historii oraz za promcję gminy poza granicami kraju - Akt nadania 28 września 2006 r. na mocy Uchwały Nr XVIII/200/04 Rady Miejkskiej w Bobolicach z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Panu Bronisławowi Malinowskiego tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice"

Bronisław Malinowski Kierownik Muzeum Regionalnego w Bobolicach [300x223]


Akt nadania tytułu dla ks. Ryszarda Barana

Uchwała Nr XXXII/293/13 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie nadania ks. Ryszardowi Barnaowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice".

Akt nadania Henrykowi Rudnickiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice

Uchwała Nr XLI/415/06 RM w Bobolicach z dnia 31.08.200+ r. w sprawie nadania tytułu

Akt nadania tytułu Panu Bronisławowi Malinowskiemu

Uchwała Nr XVIII/200/04 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.