1. Zofia Griaznowa - w uznaniu za wieloletnią wspólpracę ze środowiskiem lokalnym i promowanie Gminy Bobolice poza granicami Polski tytuł przynznano na mocy Aktu Nadania Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 lipca 2016 r. oraz Uchwały Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 lipca 2016 r.

Zofia Griaznowa Honorowy Obywatel Bobolic [300x658]

img_7430jpg [480x549]

2. Augustin Mastbooms - w uznaniu za wieloletnią, twórczą współpracę ze Szkołą Podstawową w Drzewianach i zaangazowaniu w promowanie Gminy Bobolice wśród polonii niemieckiej i belgijskiej na mocy -Uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie nadania Panu Augustin Matbooms tytułu Honorowego Obywatela Bobolic.

Augustin Mastbooms Honorowy Obywatel Bobolic [300x379]http://piotripawel.lodz.pl/files/kir.png

3. Jose Vangenechten - w uznaniu za wieloletnią, twórczą współpracę ze Szkołą Podstawową
w Drzewianach i zaangazowaniu w promowanie Gminy Bobolice wśród polonii niemieckiej i belgijskiej na mocy - Aktu nadania z dnia 25.05.2012 r. oraz Uchwały Nr XVIII/157/12 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie nadania Pani Josee Vangenechten tytułu Honorowego Obywatela Bobolic - Akt nadania z dnia 25.05.2012

Jose Vangenechten Honorowa Oywatelka Bobolic [300x376]

4. Ernst Wellmer - Uchwała Nr XXX/332/05 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Burmistrzowi Demmin Panu Ernstowi Wellmerowi tytułu "Honorowy Obywatel Bobolic"

Ernst Wellmer Honorowy Obywatel Boboli [300x320]

Akt nadania [300x421]

5.  Siostra Zakonna Krystyna Dziedzic - w uznaniu za pracę i poświęcenie na rzez osób ymagających szczególnej troski a także integrację Domu Pomocy Społecznej "Caritas" ze środowiskiem lokalnym - tytuł przyznano na mocy Aktu nadania tytułu w dniu 30 sierpnia 2004 r. oraz na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bobolicach Nr XVIII/202/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Siostra Krystyna Dziedzic [300x430]

Burmistrz Sylwester Sobański wręcza akt nadania Siostrze Krystynie Dziedzic [300x271]

6. Zdzisław Józef Walczak - za długoletnią współpracę z naszym środowiskiem lokalnym i promowanie gminy Bobolice poza jej granicami - tytuł przyznano na mocy Aktu nadania tytułu w dniu 30 sierpnia 2004 r. oraz na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Bobolicach Nr XVIII/201/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Zdzisław Walczak Honorowy Obywatel Bobolic [300x400] http://piotripawel.lodz.pl/files/kir.png

7. prof. Witold Precht - za zaangazowanie w przedsięwzięciach dotyczacych rozwoju miasta i gminy Bobolice - przyznano na mocy Uchwały Nr XII/96/91 Rady Miejskiej w Bobbolicach z dnia 9 września 1991 r.

8. Bolesław Plust - Uchwała Nr IX/33/89 z dnia 24 maja 1989 r. - Na wniosek Naczelnika Miasta i Gminy Bobolice Rada Narodowa Mista i Gminy w Bobolicach podjęła uchwałę w sprawie nadania tytułu "Honorowrgo Obywatela miasta Bobolic".


Akt nadania Ernst Wellmer

Uchwała w sprawie nadania Burmistrzowi Demmin Panu Ernstowi Wellmerowi tytyłu Honorowego Obywatela Bobolic

akt nadania Augustin Mastbooms

uchwała Augustin Mastbooms

Akt nadania Krystyna Dziedzic

Akt nadania tutułu Honorowego Obywatela Bobolic dla Zdzisława Walczaka

Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach Nr XVIII/201/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Bobolic dla Zofii Griaznowej

Uchwały Nr XVIII/160/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 lipca 2016 r.

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.