Pierwszy kwartał nowego roku dla większości podatników to czas rozliczeń podatkowych. Jako mieszkańcy gminy Bobolice możemy sprawić, by nasze odpisy 1% trafiły do organizacji pożytku publicznego, które działają na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Podaruj 1% w Bobolicach!

Lista organizacji / osób:

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach
ul. Warszawska 8, 76-020Bobolice, woj. zachodniopomorskie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłanino
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłaninie
Kłanino 43, 76-020Bobolice, woj. zachodniopomorskie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Poroście
Porost 48, 76-020Bobolice, woj. zachodniopomorskie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianach
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianach
Drzewiany 53, 76-020Bobolice, woj. zachodniopomorskie


Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe
KRS: 0000116212
Cel szczegółowy: Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe
Gozd 33, 76-020Bobolice, woj. zachodniopomorskie


Szkoła Podstawowa w Drzewianach
Numer KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1% - 010800000784 - Szkoła Podstawowa w Drzewianach.


Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
Numer KRS 0000052078
Cel szczegółowy 1 % dla placówek Edukacyjnych - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.

 

Przedszkole w Bobolicach
Nr KRS 0000052078 Stowarzyszenie Pomocy Szkole ,,Małopolska"

Cel szczegółowy: RR Przedszkola w Bobolicach

 

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpia" Bobolice
Nr KRS  0000111283
Cel szczegółowy: UKS Olimpia Bobolice


Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice
Nr KRS 0000111283
Cel szczegółowy 1%: - „KOZPN - dla MLKS Mechanik Bobolice".

 

Ludowy Klub Sportowy "GROM" Świelino
Nr KRS 0000111283
w rubryce " Cel szczegółowy 1%: " należy wpisać "KOZPN - dla LKS Grom Świelino".

 

Uczniowski Klub Sportowy Gulki
KRS: 0000270261
Cel szczegółowy 1%:: UKS BOBOLICE 1454

 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF "Bicykl" w Bobolicach KRS: 0000270261

Cel szczegółowy 1%:: OTKKF BICYKL BOBOLICE 5233

 

Justynka Boberska - choruje od urodzenia na MPDZ, niedosłuch obustronny, bardzo silną krótkowzroczność OP-13, OL-15, opóźniony rozwój psychoruchowy i epilepsję, wymaga stałej i długotrwałej rehabilitacji oraz wszechstronnej stymulacji rozwoju.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904

"Cel szczegółowy 1%" należy wpisać: 5920 Boberska Justyna

 

Joanna Jankowska - choruje na wrodzoną, nieuleczalną chorobę - mukowiscydozę

Nr KRS: 0000064892

Cel szczegółowy 1%: 97/2008 JOANNA JANKOWSKA

 

Paweł Piasecki - od urodzenia choruje na dystrofię mięśniową typu DUCHENNE"A

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Nr KRS: 0000037904

Cel szczegółowy 1%:  8549 Piasecki Paweł - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

 

Anna Walter – choruje na stwardnienie rozsiane (SM), nieuleczalną chorobę neurologiczną, która prowadzi do niepełnosprawności.

„Dobro powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane”

Nr KRS: 0000338878

Cel szczegółowy: 1% na leczenie Anny Walter

 

Lenka Stefańska – choruje na cukrzycę typu I

Nr KRS: 0000186434

Cel szczegółowy 1%: 717/S Lena Stefańska

 

Tomasz Mackiewicz  - choruje na mózgowe porażenie dziecięce – czterokończynowe, wymagam ciągłej rehabilitacji, poruszam się na wózku inwalidzkim, żebym był samodzielny, ·i niezależny potrzebuję wózka o napędzie elektrycznym. Poprzedni 6 letni wózek zużył się/. Jestem podopiecznym fundacji  AVALON.

KRS - 0000270809

Cel szczegółowy 1%: MACKIEWICZ 6922

 

Sandra Oleksy - choruje na przepuklinę oponowo - rdzeniową, porusza się na wózku inwalidzkim. KRS 0000059463. Cel Szczegółowy - 1% dla Sandry Oleksy Stowarzyszenie Chorych z Przepukliną Oponowo - Rdzeniową Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zachodniopomorski  w Koszalinie ul. Bosmańska 17/37, 75-257 Koszalin

 

PIOTR MAJCHER: od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz ukrytą padaczkę. Porusza się na wózku inwalidzkim, ma częściowo niesprawne ręce. Czynności dnia codziennego są dla niego ogromnym wyzwaniem, jednak nie poddaje się i walczy każdego dnia o lepsze jutro. Podopieczny Fundacji AVALON. KRS: 0000270809. CEL SZCZEGÓŁOWY: Majcher, 6391

Bartosz Kustrzycki - obustronny rozszczep wargi i podniebienia, wymaga stałych zajęć logopedycznych usprawniających mowę oraz systematycznych kontroli innych lekarzy.
KRS 0000248920 Fundacja "Rozszczepowe Marzenia", ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa
Cel szczegółowy: Dla Bartosza Kustrzyckiego - 1654.

Sasza Zygfryd Kot- fenyloketonuria. Fundacja dzieciom zdążyć z pomocą KRS 0000037904. Cel szczegółowy 23580 Kot Sasza.

 

Prosimy o zgłoszenie się organizacji, instytucji, osób z terenu gminy Bobolice w celu uzupełnienia powyższej listy. Informacje o instytucjach, osobach, które mogą uzyskać 1% podatku na terenie naszej gminy prosimy przekazać za pośrednictwem poczty email na adres: promocja@bobolice.pl.

 

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.