Informacje na temat zarządzenia i prac związanych z Budżetem Obywatelskim - LINK


28 maja br. zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w Gminie Bobolice. Do realizacji większością głosów przeszły projekty.

W KATEGORII MIASTO:

Tytuł: „Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bobolic i okolic”.

Autor: Jarosław Bączkowski, Ochotnicza Straż Pożarna w Bobolicach ul. Warszawska 12A, 76-020 Bobolice

Koszt: 59.000,00 zł

Opis:  Zakup specjalistycznego sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobolicach, który pomoże w szybkim reagowaniu podczas wszelkich działań ratowniczych. Specjalistyczny sprzęt znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Ze względu na położenie naszej jednostki niejednokrotnie jako pierwsi przybywamy na miejsce różnych zdarzeń, gdzie konieczne jest niesienie profesjonalnej pomocy. Nasze motto: „Życie do dar wielki, ratujmy je na sposób wszelki”.

W KATEGORII WIEŚ

Tytuł:  „Sołectwa w sieci 2”

Autor: Ireneusz Bednarczyk

Koszt: 69.950,00 zł

Lokalizacja:

 • Krępa 9, działka nr 43/13
 • Dargiń 32, działka 188 obr. 0083
 • Bożniewice działka 378/5 obręb Dargiń istniejący plac zabaw
 • Kurowo, działka nr 195, obręb Kurowo
 • Ostrówek, działka  6/6, obręb Ostrówek
 • Ujazd, działka 344/1, obręb Chmielno
 • Łozice Cegielnia działka 154/5,obreb Łozice
 • Ubiedrze, działka54/2 obręb Ubiedrze
 • Kłanino 39, działka nr 235/3,239/1

 

Opis: Projekt będzie polegał na doposażeniu istniejących terenów rekreacyjnych w urządzenia m.in. siłowni zewnętrznej, ławek parkowych, ławostołów z zadaszeniem, oświetlenia oraz narzędzi do pielęgnacji zieleni niezbędnych dla potrzeb sołectw.

Przewiduje się następujące działania:

 1. Sołectwa Kurowo, Chmielno, Łozice Cegielnia, Krępa, Dargiń – miejsca rekreacji – siłownie  zewnętrzne,
 2. Sołectwa Dargiń, Kłanino, Ubiedrze – poprawa estetyki istniejącego placu zabaw w Bożniewicach poprzez wymianę ogrodzenia. Zakup zadaszonego ławo stołu, stołów biesiadnych oraz ławek na teren placu zabaw i boiska do piłki siatkowej w Kłaninie. Zakup ławek parkowych oraz ławo stołu z daszkiem do Ubiedrza.
 3. Sołectwo Łozice – Ostrówek – budowa elektrycznego lub solarnego oświetlenia drogowego.
 4. Sołectwo Chmielno, Ubiedrze, Krepa  - zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie montowany częściowo nieodpłatnie przez mieszkańców sołectw w ramach wzajemnej współpracy i integracji. Kulminacją przedsięwzięcia będzie organizacja spotkania o charakterze kulturalno – rekreacyjnym, w którym wezmą udział mieszkańcy gminy Bobolice. Zaangażowane w realizacje projektu sołectwa przygotują program artystyczno – rekreacyjny (np. występy, rozgrywki sportowe, gry i zabawy). Spotkanie zostanie zorganizowane we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobolicach.

Realizacja projektu będzie systematycznie dokumentowana w formie zdjęć, z których na koniec zostanie przygotowana prezentacja służąca promocji tzw. dobrych praktyk.

Poniżej przedstawiamy ilość głosów, jakie uzyskały poszczególne projekty.

KATEGORIA MIASTO

lp

TYTUŁ PROJEKTU

WYBÓR

 1.  

„DOBRZE WYPOSAŻONA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOBOLICACH GWARANTEM WYSOKIEGO POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW BOBOLIC I OKOLIC

 

 

1967

 1.  

„NAPRAWA OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO I STRZELNICY SPORTOWEJ W BOBOLICACH UL. MICKIEWICZA 20”

 

 

790

 

  KATEGORIA WIEŚ

lp

TYTUŁ PROJEKTU

WYBÓR

 1.  

„DOPOSAŻENIE ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-WYPOCZYNKOWEJ I ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB Z NIEJ KORZYSTAJĄCYCH”

 

 

501

 1.  

„SOŁECTWA W SIECI 2”

 

 

1040

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.