Drodzy Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, dzięki Państwa głosom, realizowane będą następujące projekty: 

  • w kategorii miasto: "Naprawa ogrodzenia Stadionu Miejskiego i strzelnicy sportowej w Bobolicach ul. Mickiewicza 20"
  • w kategorii wieś: "Odwodnienie boiska sportowego oraz oświetlenie cmentarza" (w Kłaninie).

  • Poniżej zamieszczamy wyniki głosowania na projekty budżetu obywatelskiego na 2019 r.

KATEGORIA MIASTO

KATEGORIA WIEŚ

Bezpieczna droga do domu – remont ul. Magazynowej (od ul. Woj. Polskiego do ul. Ratuszowej)

Naprawa ogrodzenia Stadionu Miejskiego i strzelnicy sportowej w Bobolicach ul. Mickiewicza 20

Remont szatni przy stadionie miejskim w Bobolicach. – etap I

Remont ul. Dworcowej

Odwodnienie boiska sportowego oraz oświetlenie cmentarza

Wiata na lata

125

221

217

67

374

241

Na zielono w tabeli zaznaczone zwycięskie projekty.


Poniżej zamieszczamy protokół z liczenia głosów i wyboru zwycięskich projektów.

Protokół z liczenia głosów

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.