Loga [1000x229]

25-10-2017

"Przebudowa infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach"

Operacja realizowana w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00196-6935-UM1610315/17 z dn. 24.10.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW 2014-2020.

Dofinansowanie EFRROW: 318.765,00 zł

Termin realizacji operacji: do 25.10.2018 r.

Cel operacji: podniesienie atrakcyjności gminy Bobolice poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej

Zakres operacji obejmuje: przebudowę infrastruktury turystycznej  zlokalizowanej w samym centrum życia społeczno - kulturalno - gospodarczego - w sercu miasta Bobolice. Głównym elementem przebudowywanej infrastruktury będzie fontanna, która posiadać będzie oprawę architektoniczną nawiązującą do już historycznego charakteru miasta - okalać będzie m.in. ważny dla boboliczan, ale i atrakcyjny dla turystów obiekt - Dąb Papieski, posadzony 3 maja 2006 r. i poświęcony papieżowi św. Janowi Pawłowi II, z tablicą z głazu kamiennego pod drzewem o następującej treści: „DĄB – SYMBOL SIŁY I TRWAŁOŚCI JEST ŻYWYM POMNIKIEM PAMIĘCI WIELKIEGO POLAKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II”. Bobolicka fontanna łączyć będzie w sobie dwie formy: klasyczną (fontanna wolnostojąca składająca się z basenu z wodotryskami) i nowoczesną (tzw. "suchą" skrytą pod powierzchnią placu, spod którego tryskają strumienie wody). Uzupełnienie głównej atrakcji - fontanny, stanowić będzie oświetlenie, mała architektura, zieleń i nowa nawierzchnia chodnikowa.

Operacja graniczy bezpośrednio z zabytkowym obiektem - neogotyckim kościołem rzymsko-katolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XIX w., w którym znajdują się zabytkowe organy z 1886 r., na bazie których od kilku lat dwa razy w roku w sezonie letnim odbywa się prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, gromadzący zarówno turystów, jak i mieszkańców. Dodatkowym atutem turystycznym, związanym z lokalizacją rynku jest jego bezpośrednie sąsiedztwo z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Centrum Informacji Turystycznej oraz jedynym w powiecie koszalińskim Muzeum Regionalnym.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Podpisanie umowy o dofiansowanie

Prezentacja

1

2

3

4

Urząd Miejski w Bobolicach

Realizacja: IDcom.pl

godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "'www.bobolice.pl dostępna dla każdego' - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie nowej szaty graficznej strony internetowej Gminy Bobolice" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.